Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Marczak-Gut

Ur. w Gdańsku malarka, artystka wizualna, autorka projektów artystycznych, projektantka graficzna. Skończyła studia Saskim Projektem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni nr 6 prof. Andrzeja Węcławskiegododatkowo obroniła też aneks w pracowni prof. Ryszarda Ługowskiego. Projekt dyplomowy, dzięki stypendium artystycznemu m.st. Warszawy, został przekształcony w 2017 r. w realizację Saski nie śpij!. Studiowała także na ASP we Wrocławiu i Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Obecnie w swoich działaniach skupia się głównie na malarstwie. Zajmuje/zajmowała się też rysunkiem, grafiką artystyczną, muralem, tworzeniem obiektów, instalacji artystycznych (w tym site-specific), sztuki w przestrzeni publicznej, wystaw, a także projektowaniem graficznym. Od 2016 roku prowadzi swój „cykl” Niebo, który jest wspólnym mianownikiem wszystkich jej działań. Mieszka i pracuje w Warszawie i Gdańsku.

___________________________________________
W swojej pracy podejmuję regularnie temat nieba. Jest ono dla mnie inspirujące tak wizualnie, jak i znaczeniowo. Czasem niebo staje się dominantą kompozycji w moich pracach, innym razem wręcz przeciwnie – wydaje się, że jest po prostu częścią większej całości. Kiedy indziej wyłączam je zupełnie z różnych kontekstów, dedykując mu całe płótno/kadr. Znaczenia wyrazu „niebo” w języku polskim odnoszą się do dwóch płaszczyzn: zarówno fizycznej jak i metafizycznej. Tak samo jest w moim malarstwie – pierwsze jest jakby obietnicą drugiego.
___________________________________________

Portfolio: annamarczakgut.pl

Lista wystaw: annamarczakgut.pl/bio-exhibitions/

Inne: skytosee.pl, saskiniespij.waw.pl

FP: @anna.marczak.gut / IG: @annamarczakgut

***