Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Marczak

Ur. w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki artystycznej prof. Andrzeja Węcławskiego i aneks do dyplomu w pracowni rysunku prof. Ryszarda Ługowskiego. W latach 2010-2012 studiowała też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2013-2014 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Stypendystka (stypendium artystyczne) m. st. Warszawy na rok 2017.

Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, projektowaniem graficznym, sztuką w przestrzeni publicznej – instalacją i działaniami site-specific. Wraz z Agnieszką Wasilewską jest autorką projektu w Ogrodzie Saskim Saski nie śpij! (2016/2017 | saskiniespij.pl), będącego kontynuacją pracy dyplomowej zrealizowanej w „Pracowni nr 6″. Obecnie pracuje nad publikacją przewodnika po warszawskim Ogrodzie. Interesuje się też pograniczem sztuki i duchowości chrześcijańskiej. Współautorka i uczestniczka wystaw i projektów artystycznych.

Więcej w zakładce BIO na annamarczak.pl

facebook.com/anna.annamarczak/
instagram.com/annna_marczak/
pokojopracownia.pl