Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuły z czasopism humanistycznych

BazHum to program, którego celem jest dygitalizowanie i udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców treści opublikowanych w ponad 400 polskich, humanistycznych czasopismach naukowych. Projekt realizowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Twórcy BazHum współpracują z wydawcami, co umożliwia zamieszczanie pełnych tekstów artykułów w otwartym dostępie. BazHum udostępnia zarówno teksty współczesne jak i zdigitalizowane artykuły opublikowane nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Są to publikacje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (dotyczące m.in. sztuki, historii, filozofii, literatury, kultury).

Do prac, które znalazły się na BazHum dostęp ma każdy użytkownik. Dzięki podejmowanym działaniom prace publikowane w polskich humanistycznych czasopismach naukowych stają się więc dostępne nie tylko dla profesjonalnych badaczy, ale również dla pasjonatów, studentów, uczniów, nauczycieli i osób niezwiązanych z nauką. Digitalizacja i udostępnianie w wolnym dostępie tekstów pozwala na korzystanie z nich niezależnie od lokalizacji i czasu.

Jak poruszać się po bazie?

Bazę można przeszukiwać na kilka różnych sposobów:

  • poprzez wybór listy czasopism, autorów lub wydawnictw i odnalezienie na nich poszukiwanej pozycji;
  • poprzez proste wyszukiwanie, gdzie wyszukać można określoną frazę;
  • poprzez wyszukiwanie zaawansowane, które umożliwia określenie daty wydania, autora, tytułu i treści poszukiwanego artykułu.

Po odnalezieniu interesującej pozycji użytkownik może przejść bezpośrednio do PDF zawierającego artykuł, udostępnić informacje o artykule lub skorzystać z przygotowanego wzorca cytowania konkretnej pozycji, co jest znacznym ułatwieniem.

 

Opracowała Agata Dąbrowska