Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Collegium Artium

Collegium Artium to niezależna fundacja non-profit, członek Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Koalicji na rzecz Otwartej Edukacji. Powstała w 2008 roku, wspiera rozwój otwartej nauki i kultury. Zajmuje się głównie digitalizacją literatury z różnych dziedzin wiedzy, współpracując z Biblioteką Narodową oraz Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu. Oprócz tych dwóch bibliotek, które są patronami strategicznymi, wśród patronatów wyróżniamy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i wiele innych. Obecnym dyrektorem jest Jacek Maj.

 

Na oficjalnej stronnie Collegium Artium możemy przeczytać o następujących ideach:

  • – „Wolność jest absolutnie niezbędna do rozwoju nauki i sztuk” (Baruch Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny, 1670).
  • – „Internet zrewolucjonizował upowszechnianie wiedzy oraz dorobku kultury od strony zarówno praktycznej, jak i ekonomicznej. Po raz pierwszy w dziejach możemy dzięki niemu stworzyć globalny, interaktywny obraz ludzkiej wiedzy, w tym także dziedzictwa kulturowego, dostępny dla odbiorców z całego świata” (Deklaracja berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce, 2003).

 

Organizacja tworzy wiele projektów, pomagających w rozwoju kultury. Sprawia że więcej ludzi zaczyna interesować się dziedzictwem kulturowym z całego świata, ponieważ dostęp do nich jest otwarty. Przyznawane są również stypendia i nagrody, dzięki którym możliwości i motywacja nad pracą wzrasta. Przykładowe inicjatywy:

 

Przeszukiwanie zasobów Collegium Artium jest bardzo łatwe. Uwolnione zasoby online we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu należy przeszukiwać w katalogu zaawansowanym. W polu “autor” wpisujemy “nazwisko, imię” [bez cudzysłowu] i klikamy “szukaj”. Wyniki możemy potem dowolnie sortować wg kryteriów podanych po lewej stronie, w tym “tylko zasoby online”.

W katalogu bibliotecznym dostępne są m.in wszystkie artykuły zdigitalizowanych czasopism polskich i publikacje z kolekcji ART-Dok Central and Eastern Europe. Platforma wydawnicza ART-Dok udostępnia w zbiorze ART-Dok Europy Środkowej i Wschodniej dodatkowo zdigitalizowane skany polskich publikacji na różne tematy. Oprócz tego udostępnione są monografie.

Oficjalna strona organizacji – https://www.collegiumartium.org/

Kontakt – info@collegiumartium.org