Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Digital art

Pierwszymi malarzami cyfrowymi byli naukowcy, głównie fizycy i matematycy, którzy jako jedyni mieli dostęp do sprzętu oraz umiejętności niezbędne do korzystania z niego.

Prawdziwy rozkwit dziedziny zaczął się wraz z wejściem komputerów do użytku codziennego. Pojawiło się oprogramowanie na tyle proste w użyciu, że w trakcie tworzenia artysta nie potrzebował asysty informatyka. Lata 70 i 80 są więc początkiem ery malarstwa cyfrowego oraz komputerowych efektów specjalnych używanych w filmach (Computer-Generated Imagery).

Sam termin obejmuje bardzo wiele dziedzin, nie tylko rysunek, malarstwo, obróbkę filmów, fotografię czy komponowanie muzyki, ale również rzeźbę stającą się coraz popularniejszą ze względu na rozwój technologii 3D. Rok 2016 przyniósł ponowną modę na urządzenia VR, które całkowicie przenoszą użytkownika w świat wirtualnej rzeczywistości zaprojektowanej i wyrzeźbionej przez artystów.

Do większości z wymienionych wyżej obszarów działalności twórczej wymagane jest specjalne oprogramowanie. Korzysta się więc z tabletów cyfrowych, które z dużą dokładnością przenoszą ruchy na ekran komputera. Ponadto używane są specjalne filtry, tekstury pędzli, które nie mają takich samych ograniczeń jak ich fizyczne odpowiedniki. Dzięki odpowiednim ustawieniom można naśladować na cyfrowym płótnie akwarelę czy obraz olejny.

Digital painting to pojęcie obejmujące różne nurty, tak samo jak malarstwo tradycyjne. Można wyróżnić między innymi

  • Grafika rastrowa – obraz budowany jest przy pomocy odpowiednio barwionych pikseli na obszarze roboczym.
  • Grafika wektorowa – opisuje obraz przy pomocy brył, figur oraz kształtów;
  • Pixel-art – to technika podobna do dot paintingu będąca jedną z dziedzin grafiki rastrowej. Obrazy tworzy się przy pomocy pojedynczych pikseli przy ograniczonej palecie barw;
  • Voxel-art – wektorowy odpowiednik pixel-artu. Trójwymiarowe kształty tworzy się przy pomocy małych sześcianów.

Kilku artystów, których warto obserwować:

Książki dostępne w bibliotece:

  1. Art Of the Digital Age / Bruce Wands
  2. Modern printmaking : a guide to traditional and digital techniques / Sylvie Covey
  3. The art of Naughty Dog / wstęp Evan Wells, Christophe Balestra
  4. DIGITAL ART MASTERS. Volume 4 / Lynette Clee
  5. Informotion : animated infographics / red. Tim Finke, Sebastian Manger, Stefan Fichtel

Artykuły i ciekawe linki:

 

Wang Ling “Wlop”, powstawanie „The Lonely Parade”, Photoshop cc 2018 przy użyciu narzędzi 3d