Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Jan Cybis

ur. 16 II 1897 we Wróblinie, zm. 13 XII 1972 w Warszawie

Studiował we Wrocławskiej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego (1919-1921), od
1922 roku uczył się malarstwa u prof. Józefa Pankiewicza w Akademii krakowskiej. Należał
do Komitetu Paryskiego przygotowującego wyjazd uczniów Pankiewicza na dalsze studia do
Paryża.

Po II wojnie, objął profesurę w warszawskiej ASP (1946-1968, z przerwą w latach 1951-
1957), odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu szkoły po wojnie, zadań i charakteru
wydziałów i profesorskich pracowni mistrzowskich. Uczniem J. Cybisa był Tadeusz
Dominik.

Jan Cybis w kolekcji Muzeum warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Źródło: Muzeum ASP

Jan Cybis w księgozbiorze Biblioteki warszawskiej ASP