Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Józef Gałązka

“Portret Dziadka”

I miejsce ex aequo Artystyczna Podróż Hestii Edycja 2017
Wystawa laureatów w Muzeum nad Wisłą (Warszawa)

Urodzony w roku 1993, Józef Gałązka, do konkursu APH przystąpił jako student 1 roku II stopnia Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie.

Na swoim koncie ma udział w VI Międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiarskim im. Katarzyny Kobro (2014), Stypendium Rektora ASP w Łodzi (2014/2015), a także udział w wystawach: „Przestrzeń dialogu” w Galerii Parter (Łódź 2014), „Skóra” w Galerii Wolna Przestrzeń (Łódź, 2014) czy „Ja tu I teraz. Łódź-Berlin: miasta sztuki” w Galerii Kobro (Łódź, 2014).

Do konkursu APH Józef Gałązka zgłosił pracę pt. „Portret Dziadka”, składającą się z klasycznego portretu rzeźbiarskiego, instalacji oraz filmu. Jest to opowieść o niezwykłym człowieku, który jest wynalazcą amatorem, emerytowanym kolejarzem, mężem, ojcem i dziadkiem. Potrzeba stworzenia tego portretu wyniknęła z fascynacji osobą dziadka oraz jego twórczością. Bardzo ważny dla artysty w tym przypadku jest archiwizacyjny charakter pracy: to, co prezentuje widzowi, nie obejmuje setek powstałych zdjęć oraz kilkunastogodzinnych nagrań wspomnień. Jest to rozszerzenie rodzinnego albumu o nową wartość. Podjęcie tego tematu wynika również z chęci budowania głębszych relacji z bliską osobą, poświęcenia jej czasu i uwagi.

Źródło: organizator konkursu Artystyczna Podróż Hestii – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii