Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Julia Słonecka

ur. w 1990r. w Warszawie

2012-2017 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa, pracownia prof. Stanisława Baja i ad. Arkadiusza Karapudy. Dyplom w pracowni prof. Stanisława Baja i dr. Arkadiusza Karapudy, aneks w Otwartej Pracowni Rzeźby prof. Jakuba Łęckiego oraz dr. Piotra Szulkowskiego, praca teoretyczna pod kierunkiem mgr Magdaleny Sołtys

2009-2014 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, Wiedza o kulturze

WYSTAWY INDYWIDUALNE

2017 – “Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Wystawa dyplomowa”, Galeria DAP, Warszawa

2017 – “Malarstwo”, Galeria Podlaska, Biała Podlaska

WYSTAWY ZBIOROWE
2016 – “Dobra zmiana”, Galeria Wystawa, Warszawa
2015 – “Wystawa popleneriadowa”, Galeria Stalowa, Warszawa
2015 – „Nic już nas nie łączy!”, Galeria Wystawa, Warszawa
2014 – “Malarstwo”, Galeria St. Praga, Warszawa
2014 – “Dynamizm, równowaga, różnorodność”, Lutheraneum – Podziemia Kościoła Ewangelicko-augsburskiego Świętej
Trójcy w Warszawie
2014 – “Poszukiwanie”, Płocka Galeria Sztuki, Płock
2014 – „Malarstwo – studenci pracowni prof. Stanisława Baja i dr. Arkadiusza Karapudy”, Galeria Brzeskiego Obwodowego
Centrum Społeczno-Kulturalnego, Brześć, Białoruś
2014 – “Malarstwo”, Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa
2013 – “Sen”, Galeria Autonomia, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa
2013 – “Napięcie” Galeria Autonomia, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa
2013 – “Malarstwo. Wystawa prac studentów pracowni malarstwa Prof. Artura Winiarskiego i as. Macieja Czyżewskiego”, Galeria
Młodych Twórców Łazienkowska, Warszawa