Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Kaja Wielowiejska

ur. 1987, Warszawa

Studentka czwartego roku Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Uprawia swoisty minimalizm w sztukach wizualnych, dający się zaszeregować do gatunku abstrakcji geometrycznej a niekiedy do sztuki obiektu. Ustrukturyzowane obrazy, wzbogaca o wstawki faktur nawiązujących do elementów natury.

W swoich pracach dąży do materializacji idei metafizycznych, poprzez duchową wymowę figur geometrycznych, szczególnie figury koła, które jest dla niej podstawową formą wyrazu bytu doskonałego, pojętego w sposób bezprzedmiotowy.

Stara się, by prace posiadały silne działanie medytacyjne, służące wyciszeniu i duchowej przemianie. Dąży do tego, by sztuka była nośnikiem i przekaźnikiem sensów nadprzyrodzonych. Dla niej malarstwo powinno być nie odbiciem rzeczywistości, ale świata idei, niewyrażalnych i niewidzialnych stanów duszy.

By to wyrazić, stosuje głównie czerń, która jest dla niej uosobieniem ciszy wiecznego trwania, niezmierzonej głębi, ciemności, wyobrażeniem o nieznanym, wskazuje obszar, gdzie rozciąga się to, co absolutnie niewidzialne.

 

instagram.com/kajawielowiejska