Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Kilka wirtualnych przestrzeni

Kilka wirtualnych przestrzeni / Piotr Kopik. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2019. [.pdf]

Wojciech Bąkowski
Andrei Isakov
Paula Jaszczyk
Piotr Piwocki

Rozmowy dr. hab. Piotra Kopika z dydaktykami tworzącymi Katedrę Przestrzeni Wirtualnej na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie

tekst Piotr Kopik
redakcja i korekta Piotr Szymor (Wydawnictwo ASP w Warszawie)

© 2019 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Publikacja Wydziału Sztuki Mediów
ISBN 978-83-66098-58-9

Projekt graficzny oraz teksty dostępne na licencji CC BY-NC-ND 4.0 / Text and graphic design available under CC BY-NC-ND 4.0 licence