Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

“Kultura współczesna w perspektywie socjologicznej” & “Socjologia kultury” – literatura

Dr hab. Paweł Możdżyński

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP w Warszawie

mozdzynski.bio.uw.edu.pl

p.mozdzynski@uw.edu.pl

 

Kultura współczesna w perspektywie socjologicznej – seminarium dyplomowe

 

Teksty – wybrane fragmenty:

 

 1. Zygmunt Bauman 1993, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 2. Tekst dostępny w internecie: http://journals.pan.pl/Content/90642/mainfile.pdf
 2. Zygmunt Bauman 2000, Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa, s. 155 – 164.
 3. Anthony Giddens 2002, Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa, s. 198 – 231.
 4. Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant J.D. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 100 – 130.
 5. Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa, s. 9 – 16.
 6. Guy Debord 2006, Społeczeństwo spektaklu, PIW, Warszawa, Rozdz. 1 – 2, s. 33 – 52.
 7. Jean Baudrillard 2005, Symulakry i symulacja, Sic!, Warszawa, s. 5 – 38.
 8. Jean Baudrillard 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic!, Warszawa, s. 75 – 100.
 9. Scott Lash, Celia Lury 2011, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, UJ, Kraków, s. 11 – 30.
 10. Mike Feathesrtone 1996, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków.
 11. Paweł Możdżyński 2018, Transgresje i implozje późnego kapitalizmu, w: K. Biały, M. Domański (red.), Rozumienie granic, granice rozumienia. Fenomenologicznie inspirowane interwencje w polu sztuki i humanistyki, ASP w Łodzi.
 12. Jeffrey C. Alexander 2010, Znaczenia życia (społecznego). O źródłach socjologii kulturowej, w: J. Alexander, Znaczenia społeczne, Nomos, Kraków, s. 91 – 97.
 13. Paweł Możdżyński 2011, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wyd. UW, Warszawa, rozdz. 8, s. 163 – 194. Książka dostępna w internecie: http://mozdzynski.bio.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/12/2015/11/P.Mozdzynski_Inicjacje-i-transgresje.pdf

 

Kultura współczesna w perspektywie socjologicznej
Seminarium dyplomowe, V rok
wtorki, godz. 16.00-17.30, Mała Aula

 

Socjologia kultury – wykład monograficzny

Literatura:

 1. Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, PWN, Warszawa 2013.
 2. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.
 3. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 4. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, nr 2/1993.
 5. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2000.
 6. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 7. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011.
 8. Baudrillard, Społeczeństwo Konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa.
 9. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
 10. Baudrillard, Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 11. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007, r. VIII „Modele i funkcje symbolicznego komunikowania”, r. X, „Kultura trzech układów”, s. 158 – 173. 193 – 214. W bibliotece ASP jest wydanie z 1981 roku: Socjologia kultury / Antonina Kłoskowska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
 12. Weber, Asceza i duch kapitalizmu, [w]: M.Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 88-110.
 13. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.
 14. Debord, „Społeczeństwo spektaklu” oraz „Rozważania o społeczeństwie spektaklu”, PIW, Warszawa 2006.
 15. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 1968.
 16. Leder, Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej, Krytyka Polityczna, 2014.
 17. Sowa (red.), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Bęc Zmiana, Warszawa 2011.
 18. Boltanski, Od rzeczy do dzieła. Procesy atrybucji i nadawania wartości przedmiotom, w: Jan Sowa (red.), Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Warszawa 2011.

Socjologia kultury
Wykład monograficzny
czwartki, godz. 18.00 – 19.30, s. 211

 

 

Prowadzi Paweł Możdżyński

 

 

Książek, których nie ma w księgozbiorze Biblioteki Głównej, możesz poszukać w:

biblioteka.asp.waw.pl/wypozyczenia-miedzybiblioteczne

NUKAT