Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Legalna Kultura

Jest to kampania społeczna promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury prowadzona przez Fundację Legalna Kultura.
W jej ramach powstał poświęcony temu tematowi portal www.legalnakultura.pl. Zagadnienie poszanowania praw autorskich i legalnego korzystania z kultury jest niezwykle ważny i aktualny, dlatego warto zapoznać się z tą inicjatywą.

W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne, skierowane szczególnie do uczniów i studentów, dotyczące legalnego korzystania z kultury, ale też praw autorskich, kultury filmowej i medialnej oraz bezpieczeństwa w Internecie. Zarówno informacje o szkoleniach i warsztatach jak i różnego rodzaju pomoce (np. przewodnik po prawie autorskim lub porady prawnika) znaleźć można na stronie internetowej kampanii.

Na portalu dostępna jest również Baza Legalnych Źródeł. Zbiera ona informacje o miejscach, które umożliwiają dostęp do utworów z poszanowaniem wszelkich praw autorskich.

Jak poruszać się po bazie?

Baza podzielona jest według rodzajów poszukiwanych zasobów na: filmy, muzykę, książki, biblioteki, muzea i galerie, archiwa i fotografię. Po wybraniu odpowiedniego działu możemy zapoznać się z listą proponowanych źródeł oraz ich krótką charakterystyką.

Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony muzeom i galeriom. Wśród wymienionych źródeł znajdują się m.in. strony muzeów, które udostępniają swoje wystawy do zwiedzania online, zdigitalizowane eksponaty, cyfrowe kolekcje pracy artystów, filmy i multimedia związane z działalnością instytucji kultury. Materiały te znajdują się w otwartym dostępie. 

Baza współtworzona jest przez jej użytkowników, ponieważ każdy może zgłosić swoją propozycję źródła, które legalnie udostępnia teksty kultury. Po zgłoszeniu przez użytkownika jest ono oczywiście weryfikowane przed umieszczeniem w bazie.

 

Opracowała: Agata Dąbrowska (25.08.2022)