Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Mariusz Woszczyński. Podróż. Pasaże prowansalskie. Malarstwo

Zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy w Galerii Per libros ad astra

Mariusz Woszczyński

Podróż. Pasaże prowansalskie.
Malarstwo.

Kurator: Profesor Artur Winiarski

 

Prezentacja obrazów Profesora Mariusza Woszczyńskiego w Galerii Biblioteki ASP w Warszawie, jest w jakiś sposób kontynuacją wystawy „Pasaże prowansalskie” w Galerii APS w Warszawie (styczeń 2023 r.) oraz dużej wystawy w Galerii Punkty ASP w Warszawie pt. „Przenikanie” (St. Cukier, M. Woszczyński; marzec 2022 r.). Fascynacja bujnością, specyfiką i intensywnością światła Śródziemnomorza Europy przenosi się na barwne, gęsto malowane obrazy ze scenami plaży, przedstawieniami architektury i natury.

Niedawno został opublikowany przez Sekcję Wydawniczą ASP, prowadzoną przez Piotra Szymora, monograficzny album „Mariusz Woszczyński. Podróż” (oprac. graficzne: Jarosław Kacperski, M. Woszczyński, red.: Anna Prugar-Myślik, 192 str., il. barwne), który podsumowuje 30-lecie pracy dydaktycznej i plastycznej autora. W dużej mierze, autorska książka prof. Woszczyńskiego prezentuje przekrojowo reprodukcje jego cyklów prac malarskich, graficznych i rysunkowych na przestrzeni lat. Obok tekstów wspomnieniowych i notatek malarskich artysty, w książce znajdują się wypowiedzi i eseje innych autorów: prof. prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, Jacka Dyrzyńskiego,  Antoniego J. Pastwy, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Janusza Marciniaka oraz Anny Prugar-Myślik i Magdy Janoty-Bzowskiej.

„Trzydzieści lat pracy od dyplomu staje się mityczną podróżą ze Wschodu na Zachód, od młodości do starości, budując historię o przemijalności światów i ludzi. […] Znaczące stają się miejsca, do których podróżuje autor. Południe to świat koloru i malarzy, których już nie ma, ale pozostały ich obrazy i myśl. Kresy to ojczyzna przodków, której też nie ma, ale pozostała tęsknota. Malarz snuje opowieść, wynikającą z potrzeby rozumienia kruchości świata. Broni się przed patosem swoistą filozofią humoru, wynikającą ze zgody na życie. Tkanka malarska obrazów narasta, a jednocześnie prześwituje w głąb, ukazując kolejne warstwy. Materia jest ciężka i bogata zarówno w tych pracach, do których użyto piasku, jak i w akwarelach, które wydają się gęste jak szkła witrażowe”. (z recenzji prof. Joanny Stasiak).

„Obrazy Woszczyńskiego otwierają przed widzem świat niczym nieskrępowanej malarskiej wyobraźni, ekspresji i radości malowania. Jest to malarz natury i kultury, obserwacji przejawów życia, prostych czynności codzienności, otaczającej nas rzeczywistości, pejzażu i architektury podanych językiem malarstwa ujętych w autorskie znaki, bogactwo form, zarysów figur i sylwet, którym towarzyszy harmonia koloru i pełna humoru narracja. Jest to bowiem malarstwo z anegdotą, opisujące różne aspekty życia człowieka”.
(prof. Artur Winiarski)

 

Biogram artysty

Mariusz Woszczyński urodził się w 1965 r. w Warszawie.

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, w latach 19851990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta. W latach 19901994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz w trzech pracowniach rysunku, pracowni malarstwa i pracowni rzeźby na Wydziale Grafiki. Od 1996 r. pracował na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer oraz prof. Jacka Sienickiego.

W 2000 r. obronił doktorat (pt. Figury i krajobrazy), a w 2008 r. zrobił habilitację (pt. Pejzaże kresowe) na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Od roku 2015 – Profesor sztuk plastycznych.

Od 2005 r. kieruje samodzielną Pracownią rysunku i malarstwa na Wydziale Rzeźby macierzystej uczelni. W latach 20132015 prowadził pracownię malarstwa i rysunku
w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i problemowych w kraju
i zagranicą (Luksemburg, Niemcy, USA, Belgia, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, Irlandia, Francja, Włochy, Finlandia, Litwa, Wielka Brytania, Słowacja). Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce (m. in.: Galeria Dziekanka, Galeria Promocyjna, Galeria Nowickiego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria Kordegarda, Galeria Lufcik DAP w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Muzeum Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Galeria Strug w Zakopanem, Mała Galeria w Nowym Sączu) oraz w Chile, Francji i Niemczech.

Studia uzupełniał za granicą w Ecole d’Art et Architecture w Marsylii (19921993, stypendium rządu francuskiego), w Kunstakademie w Düsseldorfie (19941996, stypendium Fundacji
Tempus i DAAD) oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych la Cambre i Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego). Nagrody: 1990 Grand Concours Internationale de
Peinture, Musee 2000, Luksemburg, 1990 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie prof. Jana Tarasina dla wyróżniających się absolwentów, 1991 stypendium
artystyczne Ministra Kultury i Sztuki, Warszawa, 1994 I nagroda w konkursie „Warszawska Grafika Miesiąca” (listopad 1994), 1997 wyróżnienie w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie
Malarstwa „Bielska Jesień”, BielskoBiała, 1997 I nagroda w konkursie rysunkowym ZPAP, Warszawa, 2006 nagroda kwartalnika „Exit”, Warszawa. W 2004 r. otrzymał medal 100lecia
ASP w Warszawie, a w 2006 r. nagrodę Rektora ASP.
W marcu 2022 r. w Galerii Punkty, ASP w Warszawie, odbyła się jego wystawa retrospektywna podsumowująca 30lecie pracy twórczej w obszarze: malarstwa, rysunku i grafiki oraz pracy
dydaktycznej. Towarzyszyła jej obszerna, bogato ilustrowana monografia (Mariusz Woszczyński. Podróż, Warszawa 2022).


Twórczość Woszczyńskiego nosi cechy ekspresyjnego malarstwa lat 80. XX w. Rodzajowe sceny z postaciami prowadzone są swobodnym śladem pędzla na jasnych tłach. Linia łączy się w nich z plamą. W latach 90. XX w. krystalizują się dwa obszary jego zainteresowań twórczych, usytułowane na dwóch biegunach Zachodu i Wschodu w Prowansji, a po 2000
r. także na Kresach.

Publikacje z pracami artysty w księgozbiorze Biblioteki Głównej ASP w Warszawie:

Mariusz Woszczyński. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, [1993]. [10] s. : 4 il. cz. b., 1 kolor. ; 30 cm.

 

Galeria Per libros ad astra

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Pałac Czapskich

Krakowskie Przedmieście 5

Kontakt:
tel. (22) 320-02-27 lub 28
e-mail: biblioteka@asp.waw.pl