Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Monika Jadzińska

Konserwator-restaurator dzieł sztuki.

Specjalizacja: teoria i praktyka konserwacji malarstwa sztalugowego i obiektów sztuki współczesnej

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa, i rzeźby polichromowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 1997
Nagroda Rektora dla najlepszego studenta Wydziału na rok 1997-98

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii sztuki, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, tytuł pracy:  „Autentyzm w sztuce instalacji”, Warszawa 2010, po odbytych trzyletnich studiach doktoranckich

Habilitacja w dziedzinie sztuk plastycznych i  konserwacji uzyskana w lipcu 2019 r.

Nominacja na prof. ASP – wrzesień 2019 r.

Od 1999 zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, początkowo w MIK (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji Zabytków), potem w Katedrze Konserwacji i Restauracji  Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej – specjalność: konserwacja i restauracja dzieł sztuki na podłożach ruchomych oraz obiektów sztuki nowoczesnej.

1999-2010 – asystent; od 2010 – adiunkt, od 2019 prof. ASP

2020-2024 – dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Od 2011 pełnomocnik do spraw nauki WKiRDS, (odpowiedzialna za ocenę parametryzacyjną jednostki – w latach 2009-2012 WKiRDS otrzymał najwyższą kategorię A+ (wśród 37 jednostek w skali całego kraju); w 2013-2016 kategorię A.

 

Członek ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów – International Council of Museums), INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art), vice przewodnicząca INCCA-CEE (International Network for the Conservation of Contemporary Art. – Central and East Europe), ekspert Komisji Unii Europejskiej w zakresie oceny wniosków projektów w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe) JPICH (2014). Horizon 2020; ekspert Zespołu Sterującego Programu Kolekcje – Narodowe Zbiory Sztuki Współczesnej oraz Regionalne Zbiory Sztuki Współczesnej edycja 2016-2020 przy MKiDN, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM; członek Zespołu Ekspertów  NCN w konkursie MINIATURY (od 2020), członek zarządu stowarzyszenia ENCoRE (European Network for Conservation Restoration Education) (od 2020); członek Rady Naukowej MIK (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji Zabytków); członek CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art )– afiliowany komitet ICOM (od 2014)

 

PROJEKTY NAUKOWE:

 • Kierowanie projektem: 2020-2021 – projekt konserwatorsko-badawczy dot. rzeźb Aliny Szapocznikow Nowotwory uosobione oraz Popiersie bez głowy, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Otwarta Zachęta z kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki:

– Alina Szapocznikow, Nowotwory uosobione, 1971, (14 rzeźb), poliester, gazety, gazy, bandaże, wymiary różne (od 20-40 cm)

– Alina Szapocznikow, Popiersie bez głowy, 1968, rzeźba, poliester, poliuretan

 

 • Kierowanie projektem: 2011-2015 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, pt.: Innowacje i nowe technologie konserwacji dotyczące badań i ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwój poprzez zbudowanie bazy wiedzy dla badań identyfikacyjnych, metodyki konserwacji i ekspozycji w kolekcjach i przestrzeni publicznej. Projekt poświęcony ochronie i zachowaniu sztuki współczesnej. Współpraca: ASP w Warszawie, wydziały Chemii Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Crikoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Salon Akademii Warszawskiej ASP, Galeria Propaganda w Warszawie.

Projekt obejmował następujące obszary badawcze: dziedzictwo kulturowe XX/XXI w, badania identyfikacyjne, nowe technologie, dokumentacja, tworzywa sztuczne w dziełach sztuki. Główne cele projektu: wyznaczenie standardów, określenie i propozycje rozwiązań problemów ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych poprzez synergię działań identyfikujących oraz ustalenie metodyki postępowania na polu opieki, konserwacji i ekspozycji, stworzenie aktualnej metodologii identyfikacji i modelu dokumentacji wraz z wdrożeniem. Przebadano obiekty 13 czołowych artystów polskich (od lat 50 XX w. do dziś):  P. Althamera, J. Antonisza, W. Borowskiego, M. Bałki, S. Dróżdża, T. Kantora, E. Krasińskiego, Z. Libery, A. Szapocznikow, L. Tarasewicza, J. Tarasina,  P. Zarębskiego, J. Wójcik.

 

Upublicznienie:

MONOGRAFIA- M. Jadzińska, Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych, Wydawnictwo ASP w Warszawie, 2019

Planowana na rok 2021/22 MONOGRAFIA  – M. Jadzińska, Nowoczesne materiały w sztuce. Historia, zastosowanie i zachowanie tworzyw sztucznych w sztukach wizualnych w Polsce  

 

 • 2018-2021 – PROJECT Unii Europejskiej INNOVA CUBA – partnerzy: MIK -Międzyuczelniany Instytut Konserwacji, Warszawa-Kraków, Polska, ARCiCultureSolidari, University Florence UNIFI, Assorestauro–Italian Association of Monuments Conservation Companies, AITR-Italian Association Responsible Tourism, Arci Comitato Regionale Toscano. International and inter-sectoral invention to safeguard the country’s cultural heritage.

Strona polska – prof. Andrzej Koss (MIK), dr inż. Roman Ostrowski (WAT), dr. hab. Monika Jadzińska (MIK), Radosław Tusznio (MIK).

 

 • 2009-2011 – PROJEKT Unii Europejskiej: « PRACTIC’S ». PRACTICES, RESEARCH, ACCESS, COLLABORATION, TEACHING IN CONSERVATION OF CONTEMPORARY ART

Projekt koordynowany przez: Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN) (lider), współkoordynatorzy: TATE Gallery, Anglia; Restaurierungzentrum Düsseldorf/Cologne Institute for Conservation Sciences – Cologne University of Applied Sciences, Niemcy; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Hiszpania; Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.), Belgia; the Foundation for the Conservation of Contemporary Art (SBMK), Holandia. Partnerzy: 33 wiodących muzeów, instytucji i uniwersytetów z całego świata (oprócz wyżej wymienionych m.in.: MOMA Museum of Modern Art, Nowy Jork; Doerner Institut Munich Pinakothek der Moderne, Niemcy; RCE Cultural Heritage Agency, Holandia; Art. Documentation, Niemcy; Museum Tinguely, Szwajcaria; Museo del Novocento, Włochy; Art Museum of Estonia Kumu; Akademia Sztuk Pięknych ASP w Warszawie; Academy of Fine Arts w Wiedniu; Maastricht University; Hamburger Kunsthalle, Niemcy; University of Amsterdam, Holandia; Netherlands Media Art Institute, Holandia;  Video Conservation Studio Berne, Szwajcaria i inni.

Był to największy i najbardziej istotny w tych latach międzynarodowy projekt dotyczący zachowania i konserwacji sztuki współczesnej. Dużym wyróżnieniem było opublikowanie artykułu stanowiącego merytoryczny wstęp do monografii tematu podsumowującego dwa projekty unijne: InsideInstallations i PRACTIC’s: Jadzińska, M., The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks. Eds. T. Scholte, G. Wharton, Amsterdam 2012, p. 21-32. Uczestnik projektu.

– Projekt PRACTIC UE w 2010 to również współorganizowanie Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010 koordynowanego ICN oraz SBMK w Amsterdamie oraz m.in. przez przedstawicieli Wydziału – Sesja «The Knowledge Tree»: program, koordynacja i referaty w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010. Była to największa od 1998 r. światowa konfrontacja naukowców, konserwatorów i artystów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa sztuki najnowszej. Udział wzięło 550 profesjonalistów z 32 krajów. Nasz udział (prof. I. Szmelter, dr M. Jadzińska) polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu osobnej Sesji INCCA-Central-Eastern Countries, oraz odczytaniu referatów i zorganizowaniu wystawy posterów w Sesji Posterowej.

– Międzynarodowa sieć INCCA-CEE: kierowanie powstałą w 2009r. siecią naukową grupy International Network for Conservation of Contemporary Art – dla Centralnej i Wschodniej Europy (INCCA – Central Eastern Europe): prof. Iwona Szmelter i dr Monika Jadzińska (vice).

– sub-projekt UE Access2CA- ON PUBLIC ACCESS TO CONTEMPORARY ART CONSERVATION; seminaria: Ljubljana (2009) i Porto (2011), referaty na obu sesjach.

 

 • 2009-2011 – PROJEKT Unii Europejskiej: CHIC – EUROPEAN CULTURAL HERITAGE IDENTITY CARD

Konsorcjum: 12 partnerów z 11 państw: Słowenia (lider), Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Polska, Hiszpania, na poziomie narodowym i międzynarodowym. Advisory Committee: Egipt, Francja, Norwegia, Szkocja (UK), Niderlandy. Instytucje tworzące projekt to m.in.: Univerza v Ljubljani (koordynator), Sowenia; Pałac Schönbrunn w Wiedniu (Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges mbH) Austria; Centre Scientifique et Technique de la Construction, Belgia; Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Niemcy; Zagora-Zagorje, Chorwacja, National Technical University of Athens, Grecja; TECHNION -Israel Institute of Technology, Izrael; Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Włochy; Università degli Studi di Ferrara, Włochy;  Instytut Podstawowych Problemow Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska; Ustav teoreticke a aplikovane mechaniky, akademie ved Ceske Republiky verejna vyzkumna instituce, Czechy;  Labein-Tecnalia, Hiszpania.

Celem projektu było stworzenie systemu Kart Identyfikacyjnych dla dziedzictwa kulturowego: »Cultural Heritge Identity Card« – CHIC dla zbudowania prawidłowego modelu systematycznego gromadzenia i przechowywania danych na temat obiektów dziedzictwa na terenie Europy i krajów sąsiednich.  System CHIC ma wspierać zrównoważony rozwój na rzecz zachowania, opieki i konserwacji aktywnej i profilaktycznej obiektów oraz miejsc zabytkowych.

 • 2006-2007 PROJEKT Unii Europejskiej – CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY

koordynator: ICR Rome; partnerzy: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italy; Istituto Centrale per il Restauro, Italy; Associazione Amici di Cesare Brandi, Italy; Associazione Giovanni Secco Suardo, Italy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska; Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Germany; Institut National du Patrimoine, France; Universidad Politécnica de Valencia, Spain; Universidade Técnica de Lisboa, Portugal; Université Libre de Bruxelles, Belgium; The Hamilton Kerr Institute in Cambridge, England.

Z okazji 100-lecia urodzin Cesare Brandiego, pośród ok. 200 różnego rodzaju działań zorganizowany został, finansowany przez UE, projekt w 8 krajach europejskich – cel – narodowe konferencje i wystawy propagujące teorie Brandiego, międzynarodowa dyskusja na temat teorii i praktyki konserwatorskiej. Uczestnik projektu.

 • 2007 współorganizator polskiej konferencji: Cesare Brandi (1906-1988). His Thought and the Heritage Debate. Art of Conservation – Restoration in Poland and co-organizer of the exhibition: Sztuka Konserwacji i Restauracji w Polsce, Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 • 2004-2007 Projekt Unii Europejskiej: INSIDE INSTALLATIONS. PRESERVATION AND PRESENTATION OF INSTALLATION ART; koordynatorzy: ICN – Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam; TATE, London (www.insideinstallations.org)

Największy światowy projekt dotyczący konserwacji sztuki instalacji (33 czołowe muzea sztuki współczesnej i instytucje naukowe z Europy i USA). Uczestnik projektu.

 • 2002-2003 ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – WSPÓŁCZEŚNI ARTYŚCI WARSZAWSCY (SAVE IT FOR THE FUTURE – MODERN WARSAW ARTISTS) – I. Szmelter, M. Jadzińska – wywiady z czołowymi artystami warszawskimi (M. Abakanowicz, M. Bałka, A. Jachtoma, S. Gierowski, A. Kobzdej, T. Pągowska, W. Sadley, J. Sempoliński, L. Tarasewicz, M. Woszczyński) – 3CDs, współautor projektu (prof. I. Szmelter, M. Jadzińska).
 • 2000-2004 UE PROJECT: RAPHAEL – ESTABLISHING OF THE INTERNET NETWORK REGARDING CONSERVATION OF THE MODERN ART INCCA. Europejski projekt dotyczący zachowania i konserwacji sztuki współczesnej i nowoczesnej. Uczestnik projektu.
 • (2011-2019) KIEROWNIK BADAŃ STATUTOWYCH FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w zakresie opieki, ochrony i konserwacji sztuki współczesnej na polu teoretycznym i praktycznym pt. WARSZTAT ARTYSTY. Budowa archiwum danych o technologiach sztuk wizualnych.

 

Lista publikacji:

Książka (monografia):

 1. Jadzińska, M., Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych, Wydawnictwo ASP w Warszawie, Warszawa 2019.
 2. Jadzińska, M., “Duże dzieło sztuki”. Autentyzm, zachowanie, konserwacja sztuki instalacji, Universitas – Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych, Kraków 2012, sfinansowane przez MKiDN.
 3. Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce; Materiały z sesji naukowej Wilanów 5-6.10.2007, red. I. Szmelter, M. Jadzińska, Warszawa 2007.

 

Artykuły (publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych) oraz artykuły w monografiach pokonferencyjnych (konferencje, na które referaty były zapraszane lub w drodze konkursu, zaś artykuły posiadają recenzję naukową)

 

 1. Jadzińska, M., Art and Culture as a Mirror, Testimony and Testament of their Times, :// Cognit 2019: The Sixth International Conference on Cognitonics – the Science about the Human Being in the Digital World (Cognit-2019, October 7 – 8, 2019), Proceedings of the 22th International Multiconference Information Society – IS 2019, Cognitonics, eds. Vladimir A. Fomichov, Olga S. Fomichowa, http://is.ijs.si, Lubliana (2019).
 2. Jadzińska, M., How Artists explore Science – Plastics in visual Art. In 1960s Poland, :// Advances in Art and Science, v. XV, ://15th Special Focus Symposium on Art and Science, The 29th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, July 31-August 4, Baden Baden 2017, s. 51-57.
 3. Jadzińska, M., Nieznośna zmienność materii. Tworzywa sztuczne w sztuce/ Unbearaable variability of Matter. Plastics in Art., ://”Sztuka i dokumentacja/Art&Documentation. Sztuka w kontekście rzeczywistości/Art Activity in the Context of Reality”, Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (SSiD), Art&Documentation Association, t. 17, 2017, s. 47-58. dostępne na zasadzie open access: http://www.journal.doc.art.pl/archiwalne.html [data dostępu: 13.03.2018].
 4. Jadzińska, M., Dilemmas Connected with Preservation of Contemporary Art, ://Proceedings of the 20th International Multiconference Information Society – IS 2017, vol. D, Cognitonics, eds. Vladimir A. Fomichov, Olga S. Fomichowa, http://is.ijs.si, Lubliana (2017), s. 26-30.
 5. Jadzińska, M., “Rytm nieregularny, zmienny…”. Analiza, badania i konserwacja obiektów Jana Tarasina, ://Jan Tarasin, Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji, red. I. Szmelter, Warszawa (2017), s. 81-98.
 6. Jadzińska, M., 2016, A New Era in Conservation? Synergy in the Analysis, Conservation and Protection in the Preservation of Contemporary and Modern Art, :// Between Science and Art, red. Ciechańska, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016, s. 33-47.
 7. Jadzińska, M., 2016, Manekiny z Umarłej klasy Tadeusza Kantora, ://Aspiracje. Pismo Warszawskich Szkół Artystycznych 2016, nr 3(45), s. 22-35; Wydawnictwo ASP w Warszawie, s. 22-36.
 8. Jadzińska, M., Sztuka instalacji jako forma syntezy sztuk. Autentyzm, percepcja, zachowanie, ://Sztuka w procesie/Proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury, red. I. Szmelter, Warszawa 2016, s. 73-87.
 9. Jadzińska, M., Conservator – a Link to Connecting Art and Science in the Process of Research and the Project of Conservation and Restoration of Works of Art. Case Study – the Care of unconventional Works of Art by Jan Tarasin, ://14th Special Focus Symposium on Art and Science held as part of The 28th International Conference on systems Research, Informatics and Cybernetics, 1-5 August 2016, Baden-Baden 2016, s. 41-47.
 10. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials in works of art: How to preserve intent and matter, ://Authenticity in Transition, Changing Practices in Contemporary Art Making and Conservation, red. Hermens, F. Robertson, ARCHETYPE, London 2015, s. 189-197.
 11. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Complex care for contemporary art heritage – research project: Plastics in art in Poland, ://FUTURE TALKS 013, Technology and Conservation of Modern Materials in Design, Pinakothek der Moderne 10/23/ to 10/25/2013, Future Talks 013- Lectures and workshops on technology and conservation of modern materials in design, Munchen, Die Neue Sammlung – The Design Museum, Monachium 2015 s. 247-254.
 12. Jadzińska, M., New materials in works of art (plastics) – the challenge of our times. Synergy in the field of recognition, damage assessment and protection, ://EUROMED, Multi-Science Publishing Co. LTD, UK, Cypr 2015, s. 567-578.
 13. Jadzińska, M., Parzuchowski, , Plastic work of art  – challenge of our time. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, P. Althamer and M. Bałka, ://CFP: Forum: Plastics History 2014 “Plastics Heritage”, Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft  (University of Applied Science) HTW in Berlin 22-24 Oct 2014, Germany 2015.
 14. Jadzińska, M., Pięć ścieżek w stronę popularyzacji ochrony dziedzictwa kultury. Spostrzeżenia akademika i konserwatora, ://Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, s. 229-237.
 15. Jadzińska, M., 2013, Think of culture, care for art. Preservation of contemporary heritage in modern society, ://Proceedings of the Information Society Conference, Ljubljana 2013, p. 438-443.
 16. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials and technologies and its consequences. Questions about the authenticity of material, form or idea, ://Art and Science, Proceeding of a 12th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 25nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2013, Baden Baden 2013.
 17. Jadzińska, M., Słownik terminów plastycznych, 27 haseł słownikowych, w cyklu Sztuka świata, Arkady, Warszawa 2013.
 18. Jadzińska, M., Kapsuła czasu czy śmietnik historii. Entropia i zachowanie materiałów tworzących dzieła sztuki na przykładzie maszyn Juliana Antonisza, ://Technika jest rodzajem sztuki. Twórczość Juliana Antonisza, Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa 2013, s. 242-247.
 19. Jadzińska, M., 2012, The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, red. Scholte, G. Wharton, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012, p. 21-32.
 20. Jadzińska, M., 2012, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładach sztuki konceptualnej i instalacji, ://Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, : E. Szmit-Naud, B. Rouba, J. Arszyńska, Toruń 2012, s. 215-228.
 21. Jadzińska, M., Back to the Future. Rethinking Authenticity and Its Influence on Conservation. ://The Knowledge Tree. Ed. I. Szmelter, Archetype Publication, London 2012, s. 82-99.
 22. Jadzińska, M., Documenting Architectural Heritage in Poland – methodology, ://Heritage Protection. From Documentation to Interventions. Proceedings of the EU-CHIC International Conference on Cultural Heritage Preservation, 29 May-1 June 2012, Split, Croatia, Eds. R. Žarnić, V. Rajčić, B. Vodopivec, Zagreb 2012, s. 65-74.
 23. Jadzińska, M., 2011, To preserve the impossible – the protection and conservation of contemporary art on the example of installation, ://Proceedings to the ICOM-CC 16th Triennial Conference, Lisbona, September 2011, wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie płyt CD oraz open access
 24. Jadzińska, M., Truth, Objectivity, Authenticity. Interdisciplinarity in Research of Contemporary Art, ://Art and Science, Proceeding of a 9th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 23nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 02-09.08.2011, vol. VIII, Baden Baden 2011, s. 10-14.
 25. Jadzińska, M., 2011, „Po nas choćby potop”? Zachowanie sztuki naszych czasów; (“After us the Deluge?” The Preservation of the Contemporary Art), ://“Sztuka i Dokumentacja” (“Art and Documentation”) (in Polish and English), nr 5, 2011, s. 21-28.
 26. Jadzińska, M., Safe the Culture and the Culture safes You. Considerations on the Role of Culture, Art and their Preservation in Modern Society, ://Proceedings of the Second International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society 2011”, October 10-11, 2011, Jozef Stefan Institute, Ljubljana 2011, s. 400-404.
 27. Jadzińska, M., Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej. (The role of Documentation in the Process of Preservation and Conservation of Contemporary Art), ://“Sztuka i Dokumentacja” (“Art and Documentation”) (in Polish and English), nr 4, 2011, s. 71-81.
 28. Jadzińska, M., Zachować niemożliwe. Ochrona i konserwacja sztuki nowoczesnej na przykładzie sztuki instalacji, ://Monography, Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, PKN IKOMOS, Lublin 2011, s. 123-133, [on-line: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=634 (data dostępu 12.2011)].
 29. Jadzińska, M., Reconsidering Authenticity. Care of Conceptual and Installation Art, ://Art and Science, Proceeding of a special Forum Symposium on Art and Science, The 22nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.07.2010, VIII, Baden Baden 2010, s. 33-39.
 30. Jadzińska, , „The voice of things”. Koji Kamoji and Authenticity in Installation Art, ://Art, Conservation and Authenticity, Archetype, London 2009, s. 165-173.
 31. Jadzińska, M., Innovations in the Interpretation of Authenticity. Case Study – Foksal Gallery, ://internet publication: http://www.incca.org/files/pdf/projects archive/access2ca seminar programme def.pdf [data dostępu: 01.2010]; Proceedings of the Seminar Access to Contemporary Art, Ljubljana 2009.
 32. Jadzińska, M., Authenticity in Modern Art in the Light of the Theories of Cesare Brandi, ://Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria Alla practica.Cesare Brandi’s thought from theory to practice, ed. G. Basile, Roma 2008, s. 159-170.
 33. Jadzińska, M., Autentyzm w sztuce współczesnej w świetle teorii Cesare Brandi, ://Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce; Materiały z sesji naukowej Wilanów 5-6.10.2007, ed. I. Szmelter, M. Jadzińska, Warszawa 2007, 78-91.
 34. Jadzińska, M., Preservation, conservation and presentation of installation art – the case study ‘Grass just Grass’ by K. M. Bednarski, :// Shifting practice, shifting roles? Artist’s Installation and the Museum; TATE Gallery, Poster, London 22-23.03.2007.
 35. Jadzińska, M., Autentyzm w sztuce współczesnej, “Ochrona Zabytków”, nr 4, 2006, s. 33-48.
 36. Jadzińska, M., Dziecko w malarstwie od XVI do koń. XIX wieku ze zbiorów polskich, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2004, 10 not ikonograficznych.

 

Zrealizowane dzieła konserwatorsko-restauratorskie i artystyczne

Sztuka dawna:

 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja w zespole, dokumentacja – kierownik prac) późnorenesansowego ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława w Stowięcinie, gm. Główczyce, pow. Słupsk, wym. 2,35×3,30cm, późnorenesansowy ołtarz typu architektonicznego, wolnostojący, polichromowany, odkryte oryginalne malowidła przedstawiające herby rodów von Stojentin i von Wedel, oraz późniejsze niemieckie inskrypcje stanowiące cytaty z Pisma Świętego, tech. podłoże drewniane, polichromia w technice tempery, srebrzenia, złocenia
 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja, dokumentacja) rokokowego ołtarza głównego w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Ciechanowcu- kierownik prac (realizacja w zespole)
 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja, dokumentacja) oraz rekonstrukcja drewnianego stropu polichromowanego XVII/XVIII w. w kościele pw. Św. Mikołaja w Raculi – kierownik prac (realizacja w zespole)
 • prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu w Łańcucie: Apartamenty Brenny, Gabinet Rokokowy, Salon Bouchera (praca w zespole, uczestnictwo w pracach przez trzy lata 1994-2000 pod kier. U. Drozdowicz)
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu w St. Petersburgu, uczestnik prac PP PKZ
 • koordynacja i prace konserwatorsko-restauratorskie przygotowujące obiekty do wystaw oraz ekspertyzy konserwatorskie, jak również opieka kuratoryjno-konserwatorska na miejscu w Japonii ponad 160 obiektów dla 5 wystaw w Japonii zbiorów Kolekcji im. Jana Pawła II (2002–2012): Madonna and Child, Tokio; Baroque to Rococo, Tokio – Ibaraki; Woman in Art, Tokio; Elegant European Women, Takamatsu; 17th Century European Paintings, Hokkaido
 • konserwacja malarstwa sztalugowego, rzeźby polichromowanej, ikon oraz ram wraz z dokumentacją dzieł sztuki (XIV–XX w.), zbiory Kurii Prymasa Glempa, Kolekcji im. Jana Pawła II, m.in.:

– Gentile da Fabriano, krąg, Zuzanna i starcy,  XIV-XVw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 32,9×56,6cm

– Szkoła Marches, Maryja z dzieciątkiem, XIV/XV w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 130×58,5cm

– Jan van Scorel, Św. Maria Magdalena, XIV/XVw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 68,5×85,5cm

– Pieter Paul Rubens, pracownia, Studium portretu, XVI/XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, szkic do obrazu, wym. tondo 19,5 cm średnica

– Cornelis Engelbertsz, Św. Agnieszka, XV/XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 44,5×23,5cm

– Jan Gossaert zw. Mabuse, szkoła, Najświętsza Maryja Panna, XV/XVIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym , wym. 46x38cm

– Pieter Aertsen, Wskrzeszenie Łazarza, XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 44,5×39,8cm

– Pierre Dumonstrier, Henryk IV, król Francji jako dziecko, XVIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 35,5x28cm

– Joseph Heinz Starszy, Mistyczne zaślubiny Św. Katarzyny, XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 84x61cm

– Cornelis Cornelisz van Haarlem, Przybicie do krzyża, XVI/XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 104,5×72,5cm

– Cornelis van Poelenburgh, Płomień miłości, XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 30x40cm

– Jan Weenix, Portret matki z dziećmi na tarasie, XVII/XVIIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 123x111cm

– autor nieznany, Jezus i samarytanka, XVIII/XIX w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym., wym. 61x147cm

– Sir Thomas Lawrence, Portret Lady Brummel, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 70,5×50,5cm

– Sir Henry Raeburn, Portret Adama Duncana jako dziecko, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 88,5x67cm

– Carlo Labruzzi, przypisywany, Rzymska dobroczynność, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 100×137,2cm

– Pierre Louis Omer Charlet, Alegoria czasu, XIX w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 130x189cm

– Henry Campotosto, Miłość macierzyńska, XIX/XXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 45,6×63,5cm

 

 • konserwacja-restauracja wraz z dokumentacją obrazu Madonna z Dzieciątkiem, XVIII w., malarz włoski, z ołtarza bocznego kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płótnie, wym. 93x73cm
 • konserwacja-restauracja wraz z dokumentacją obrazu Wacława Piotrowskiego Św. Roch, XIX w. z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Rocha w Lipkowie, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 170x110cm
 • konserwacja-restauracja obrazu bez tytułu (Wieczór) Wilhelma Kotarbińskiego, XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 250x150cm
 • konserwacja-restauracja obrazu wraz z dokumentacją Św. Antonii z Dzieciątkiem, autor nieznany, XVIII w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, z kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach,  wym. 200x120cm
 • konserwacja-restauracja obrazu wraz ramą Leona Etiénne Tournésa, Kąpiąca się, XIX/XX,  malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 45x23cm
 • konserwacja-restauracja obiektów z prywatnych zbiorów kolekcjonerów z Polski, Niemiec, Francji i Rosji

 

Sztuka współczesna:

 • (2012/13) (kierownik projektu) kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektami i dokumentacjami konserwatorskimi 14 obiektów Juliana Antonisza na wystawę: Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Filmoteka Narodowa, Warszawa – Kraków 2012/2013. Mój udział w konserwacji-restauracji poniżej wymienionych obiektów: 100%

Pantograf-animograf fazujący, 1970, tzw. Fortepian Antonisza, materiały różne (kilkadziesiąt różnych elementów w tym ready made, różnorodne materiały m.in. drewno, metal, papier, tektura, płyta pilśniowa, paździerzowa, guma, tworzywa sztuczne i inne), wym. 63x62x15cm

Pantograf-animograf z projekcją optyczną, 1968, technika j.w., wym. 22x54x48cm

Maszyna do rysowania i malowania bezpośrednio na taśmie filmowej, wersja turystyczna, technika j.w., wym. 8×8,2x18cm,

Pantograf-animograf, 1977, techn. j.w., wym. 8,5x42x53cm

Antograf-animograf fazujący, 1968/75, techn. j.w., wym. 75x100x21cm

Aparat do grawerowania śladu dźwięków, 1975, techn. j.w., wym. 25,5x35x24cm

Stół montażowy sonograf, 1978, techn. j.w., wym. 27x54x49cm

Maszyna z żarówką, techn. j.w., wym. 31,3x23x22cm

Chropograf skaningowy duży, 1983, techn. j.w., wym. 72x43x36cm

Radioodbiornik, techn.  j.w., wym.26x35x9cm

Radioodbiornik, techn. j.w., wym. 20x22x8cm

Animograf, 1979, techn. j.w., wym. 25,5x35x24cm

Dźwiękownica unikalna żyletkowa, 1970, techn. j.w., wym. 30x56x47cm

Drukarka filmowa 35mm, 1968/76, techn.  j.w., wym. 27x46x16cm

 

 • (2012) opieka konserwatorska nad wystawami i sporządzenie kart konserwatorskich do ok. 300 obiektów wykonanych w różnych technikach, z użyciem różnych, często niekonwencjonalnych materiałów Juliana Antonisza na wystawę: Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 22.01-17.03.2012, Muzeum Narodowe w Krakowie 13.04-16.06.2013, Mój udział 90%

 

 • (2011/12) (kierownik projektu) projekt konserwatorski – prace konserwatorskie i raporty obiektów sztuki współczesnej, profilaktyka konserwatorska (ekspertyzy dot. warunków ekspozycji) dla galerii Salon Akademii i galerii aTAK w Warszawie na wystawę Przenikania, 8.12.2011-20.01.2012. Mój udział 100%:

– Roman Opałka, Kompozycja abstrakcyjna, 1964, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 130x83cm

– Tadeusz Brzozowski, Petent/Punter, 1978, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, 166x68cm

– Tadeusz Brzozowski, Mamroty, 1975, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 196x66cm

– Jan Lebenstein, Figura nr 72, 1960, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 179x67cm

– Antonii Fałat, W piwnicznej izbie, czyli traktat o asymetrii, 1979, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 100×105

– Jerzy Stajuda, Kassyteryda, 1975, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 97x146cm

 

 • (2012/15) (kierownik projektu) projekt konserwatorsko-badawczy: identyfikacja technik i technologii, interpretacja i dokumentacja prac badawczych, opisy stanów zachowania, pełna dokumentacja fotograficzna, opracowanie danych na temat historii, funkcji, treści, procesów tworzenia oraz stany zachowania obiektów wykorzystujących nowoczesne materiały (tworzywa sztuczne) i technologie następujących artystów: Paweł Althamer, Antonisz, Mirosław Bałka, Włodzimierz Borowski, Stanisław Dróżdż, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Zbigniew Libera, Alina Szapocznikow, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin,  Piotr Zarębski, Julita Wójcik z następujących instytucji kultury i sztuki: ZACHĘTY – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, CRIKOTEKI – Ośrodka Dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Fundacji Galerii Foksal, Galerii Propaganda w Warszawie. Upublicznienie: dwie publikacje, których wydanie planowane jest na pocz. 2019 r: MONOGRAFIA: Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej. Historia, identyfikacja, zachowanie oraz PRZEWODNIK – publikacja popularno-naukowa dla szerszego grona odbiorców: Pomocnik praktyczny dla zagubionych pasjonatów tworzyw sztucznych w …sztuce, Wydawnictwo ASP w Warszawie. Mój udział (nie licząc samego przeprowadzenia badań laboratoryjnych) – 95%:

– dwie rzeźby Pawła Althamera z cyklu Almech: Witold i Marek, 2011, materiały: polietylen, farba akrylowa, metal, wym. ok. 180x150x100cm

– Paweł Althamer, Pan Guma, 2008, rzeźba, materiały: tworzywa sztuczne, warstwy polichromii, wym. 170x150x100cm

– Antonisz – Julian Antoniszczak,  Pianista, lata 70-te (?), rysunek kolorowy malowany na folii malarsko-graficznych, tusze kolorowe, wym. 5,5x7cm

– Antonisz – Julian Antoniszczak, frament taśmy filmowej, wydrapywanej, rysowanej, rytej, lata 70-te (?), materiał: celuloid,

– Mirosław Bałka, Arbeitplatz – figura, rzeźba, 2011 materiały: żelkot

– Włodzimierz Borowska, Arton X, 1962, obiekt, materiały: różnorodne tworzywa sztuczne

– Stanisław Dróżdż, kostki w pracy Alea iacta Est, pierwotnie monumentalnym projekcie pokazanym w 2003 roku na 50-tym Biennale w Wenecji, edytowany pięciokrotnie w pięciu różnych wersjach, stworzone na zamówienie barwne tworzywo polimerowe, wym. 2x2cm

– Tadeusz Kantor, Manekiny ze spektaklu Umarła klasa – dwa komplety, dwa typy lalek, 1970, 1989, materiały: pierwsza wersja – zachowana tylko jedna lalka: lateks, inne: polichlorek winylu, wymiary różne

– Zbigniew Libera, The doll you want to undress, 1998, 3 lalki w pudełku, materiały – różnego rodzaju tworzywa sztuczne, karton zadrukowany, wym. 3x (52x17x12cm)

– Alina Szapocznikow, Nowotwory uosobione, 1971, 14 elementów, materiały: poliester, włókna szklane, gaza, gazety, wym. I-XIV po kolei: 39x60x33cm, 37x40x29cm, 25x30x31cm, 27x25x30cm, 22x25x19cm, 17x26x25cm, 24x26x17cm, 23x24x20cm, 20x38x17cm, 22x38x15cm, 18x23x29cm, 24x24x26cm, 15x19x13cm, 15x21x19cm

– Alina Szapocznikow, Popiersie bez głowy, 1968, rzeźba, materiały: poliester, poliuretan, metal, drewno, wym. 46x64x73cm

– Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 50m obrazów na sklejce, materiały: tynk syntetyczny, sklejka

– Jan Tarasin, Mały rocznik statystyczny II, 1967, kolaż: elementy typu ready made i materiały różne: różnego rodzaju tworzywa sztuczne, drewno, technika olejna, akrylowa, wym. 66x53cm

– Julita Wójcik, Dokarmiaj niebieskie ptaki, 2003, obiekt z pianki styrodurowej, słomy i metalu na podstawie z płyty ze sklejki, wym. 31x50x57cm (obiekt), wys. 210cm (podstawa do ekspozycji zewnętrznej), wys. 154 (podstawa do ekspozycji wewnętrznej)

– Zbigniew Zarębski, Gitara, 1988, obiekt, materiały: tworzywa sztuczne, metal, elementy organiczne, spray, flamaster, farba

 • (2012) prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów Ryszarda Winiarskiego dla galerii Salon Akademii w Warszawie, na wystawę Malarstwo i przestrzeń. Zagadnienia teoretyczne kształtowania otoczenia i dydaktyka. Wystawa twórczości Ryszarda Winiarskiego, 8-26.10.2012, Salon Akademii, ul. Krakowskie Przedmieście 5. Mój udział 100%
 • (2013) prace konserwatorskie wraz z dokumentacją czterech obrazów Drugiej Grupy, Galeria Foksal, ul. Foksal 17, Warszawa. Mój udział 70%

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 1, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 2, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 3, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

 • (2013) prace konserwatorskie wraz z dokumentacją obiektów – kolaży Marii Stangret-Kantor z lat 60-tych XX wieku, na wystawę Marii Stangret-Kantor Collages NEW YORK 1965, 2 lutego – 30 marca 2013, Galeria Stefana Szydłowskiego, ul. Wspólna 53, Warszawa
 • (2013/kontynuowany) prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektem i dokumentacją konserwatorską kilkudziesięciu obiektów z kolekcji Galerii Appendix2/Propaganda w Warszawie, m.in. Henryka Tomaszewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Pawła Kowalskiego, Ryszarda Grzyba, Aleksandra Ryszki, Laury Paweli, Julii Cybis i innych, mój udział 100% m.in.:

– Henryk Tomaszewski, Bez tytułu, malarstwo sztalugowe, technika olejna na tekturze, wym. 17x29cm

– Włodzimierz Pawlak, Potrzebujemy pomocy, 1987, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 150x250cm (obecny właściciel – Muzeum sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

– Włodzimierz Pawlak, Rzut oka na przechodząca kobietę, 1987, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 151x178cm

– Włodzimierz Pawlak, Piosenka liryczna, 1986, malarstwo sztalugowe, technika mieszana na podobraziu płóciennym, wym. 170x150cm

– Paweł Kowalewski, Grzyb zwiedza Mediolan albo wycieczka do Warszawy, 1987, malarstwo sztalugowe, technika mieszana na podobraziu płóciennym, wym. 125x140cm

– Paweł Kowalewski, Kobieta i mężczyzna, 1985, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 120x150cm

– Paweł Kowalewski, Jak powiesić Matkę Boską? malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu, wym. 109x144cm

– Paweł Kowalewski, Dziwna przyjaźń w Szwabskich Alpach, 1988, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 130x160cm

– Paweł Kowalewski, Bez tytułu, 1979, malarstwo sztalugowe, olej, akryl, papier, tektura/płótno

– Paweł Kowalewski, Bez tytułu, 1979, malarstwo sztalugowe, olej, akryl, papier, tektura/płótno

– Paweł Kowalewski, Bez tytułu, 1980, malarstwo sztalugowe, olej, akryl, papier, tektura/płótno

– Zbigniew Grzyb, Rozmowy z…, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 115x115cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1955, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 30x40cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1960, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 43x33cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1954, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 41x50cm

– Julia Cybis, Bez tytułu, z serii Algieria, 2010, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 50x73cm

– Aleksander Ryszka, Share yourself with otherts, 2011, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 40x30cm

– Michał Jankowski, Bagno, malarstwo sztalugowe, technika mieszana i fotografia na podłożu płóciennym, 55x46cm

 

 • (2014) prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z badaniami, projektem i dokumentacją konserwatorską obiektów z muzeum POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich – obrazy Leszka Sobockiego (mój udział 50%):

– Leszek Sobocki, Przekrój geologiczny I, 2002, materiały: płyta pilśniowa, wydruk papierowy, elementy organiczne -trawa, patyki, liście, kamienie,  piasek, węgiel drzewny, elementy metalowe – skobel, oprawka do okularów, łuska pocisku, klucze, gwoździe, pleksi; wym.: 98×67,5cm

– Leszek Sobocki, Stodoła (Jedwabne), 2001, Obiekt, materiały: deska, papier, farba drukarska, skobel metalowy, plaster medyczny, wym. 68x98cm

 

 

 • (2014/17) projekt konserwatorski „TARASIN” (w zespole: prof. I. Szmelter, dr M. Jadzinska, dr hab. J. Czernichowska, Ł. Wojtowicz, A. Kowalik, D. Kołakowska; M. Jadzińska: odpowiedzialna za badania, i częściowo organizację i konserwację-restaurację oraz całkowicie za rekonstrukcję) 30 obiektów autorstwa Jana Tarasina. Przeprowadzono: opracowanie projektu konserwatorskiego, badania analityczne (chemiczne i fizyczne), analizy: ikonograficzna, stylistyczna i historyczna, pełna konserwacja-restauracja, rekonstrukcja opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej; wysoki stopień trudności ze względu na różnorodność technologii i stopień zniszczeń dzieł. Mój udział 20%. Upowszechnienie: Wystawa 06-07.2017 – „Jan Tarasin – Metamalarstwo”, kurator I. Szmelter, Galeria XXI, Al. Jana Pawła 18, Warszawa; wystawa 09-10.2017 – „Tarasin – ciąg dalszy”, kurator I. Szmelter, Galeria Miejska im. Jana Tarasina, pl. Św. Józefa 5, Kalisz

Antykwariat, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 145,5×119 cm

Ziemia i niebo, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 159,5 x 116 cm

Deszcz II, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 137 x 100 cm

Deszcz I, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 128 x 100 cm

Kolekcja III, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 128,5 x 99 cm

Deszcz (dół), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 139 x 100 cm

Deszcz (góra), Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99,5 cm

Przedmioty policzone, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 145 x 114 cm

Zielono-granatowy, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 71,5 x 53,5 cm

– Relief szary, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 63 x 91 cm

Relief szaro-zielony, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  63 x 92 cm

Relief różowy + ciemny, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  65,7 x 95,2 cm

Relief granatowy, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 65 x 94 cm

Relief biały, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  63 x 93 cm

Bez tytułu (Relief różowy), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, ramiak dzielony, wym. 89,5-86 x 109,5 cm

Martwa natura z sałatą, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 54 x 73,5 cm

Plaża (portret chłopca), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 57,5 x 78,5 cm w świetle

Opadanie, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym z elementami przestrzennymi, wym. 138 x 99 cm

Przedmioty policzone II, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99 cm

Liczydła, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 90 x 92 cm

Bez tytułu (postać we wnętrzu), Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99,5 cm

Zapis II (Czarno-białe), Jan Tarasin, 1978, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 92 x 65 cm

Relief kremowy – negatyw, Jan Tarasin, 1969, negatyw z plasteliny, folia, wym. 54,4 x 45 cm – folia; 44,5 x 30,5 cm

Bez nazwy, Jan Tarasin, malarstwo tuszem i akwarelą na podłożu papierowym, wym. 77,4 x 105 cm

Relief kolorowy, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 63,5 x 93,5 cm

Wnętrze II, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 99 x 136 cm

Przedmioty policzone I, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym z elementami przestrzennymi, wym. 99 x 138,5 cm

Bez tytułu (martwa natura z kubkiem), Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 44,7 x 59 cm

Bez tytułu (martwa natura z gazetą), Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 62 x 75,5 cm

 

 • (2019) Badania odkrywkowe, ekspertyzy murali z lat 70-tych (Foton, Jubiler, nieznana reklama z czasów PRL), znajdujących się na ścianach kamienic praskich na ul. Targowej 15 i Targowej 62 w Warszawie (mój udział: 50%)
 • (2019/20) (kierownik prac)  Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z dokumentacją czterech obrazów sztalugowych czołowego czeskiego minimalisty Stanislava Kolibala z lat 60-tych XX wieku,  DominikCollecion, Kraków:

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 1, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 2, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 3, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 4, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

 • (2020) (kierownik prac) Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z dokumentacją obrazu czołowego czeskiego minimalisty Stanislava Kolibala, What is not repeated, 137X365 cm. malarstwo sztalugowe, technika własna, grunt, elementy metalowe na podłożu z kompleksowej konstrukcji drewnianej i drewno-pochodnej, DominikCollecion, Kraków.
 • (2021) (kierownik prac) Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z dokumentacją obrazów:

– Teresa Pągowska, Plaża arktyczna, 1985, malarstwo sztalugowe, olej, płótno, wym. 150x130cm

– Jan Dobkowski, Emocje, 1985, malarstwo sztalugowe, olej/akryl, płótno, wym. 120x160cm

– Jan Dobkowski, Szalone wzgórza, 1985, wym. 50x80cm

 • (2021) (kierownik prac) Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z szeroko prowadzonymi badaniami oraz dokumentacją w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA – OTWARTA ZACHĘTA obiektów z kolekcji Zachęty – Narodowej Kolekcji Sztuki:

– Alina Szapocznikow, Nowotwory uosobione, 1971, (14 rzeźb), poliester, gazety, gazy, bandaże, wymiary różne (od 20-40 cm)

– Alina Szapocznikow, Popiersie bez głowy, 1968, rzeźba, poliester, poliuretan

 

WYSTAWA HABILITACYJNA:

wystawa w galerii sztuki współczesnej pt. Analogie do rzeczywistości. Jan Tarasin – Obiekty przestrzenne (1968-71). Badania, konserwacja, rekonstrukcja. Wystawa habilitacyjna dr M. Jadzińskiej, 29.06-11.07.2018, Galeria Bardzo Biała w Warszawie.

Wystawa przedstawiająca prace Jana Tarasina oraz historię ich badań, konserwacji oraz rekonstrukcji to upublicznienie dzieła konserwatorskiego stanowiącego fragment pracy habilitacyjnej dr. Moniki Jadzińskiej. Eksponowane są obiekty z krótkiego okresu twórczości artysty, w którym to eksperymentował z przestrzennością obrazu, kompozycją, techniką i materią. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dzieła wykorzystujące w sposób niekonwencjonalny tworzywa sztuczne. Opis dzieła konserwatorskiego przedstawiono w formie dokumentacji opisowej, fotograficznej i filmowej okalającej oryginalne obrazy (19 dużych posterów z tekstem i zdjęciami, 10 wielkoformatowych zdjęć, dwa filmy).

 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową lub artystyczną

 1. Nazwa nagrody: Outstanding Scholarly Contribution to the Arts

Rok przyznania: 2017; nazwa organu przyznającego nagrodę: The International Institute for Advanced Studies in systems Research&Cybernetics

Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: In recognition of her Outstanding Scholarly Contribution to the Advancement of research in the Arts (w uznaniu za wybitny wkład uczonego w zaawansowywanie badań w dziedzinie sztuki)

 1. Nazwa nagrody: Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe i artystyczne

Rok przyznania: 2016/17; nazwa organu przyznającego nagrodę: rektor prof. Adam Myjak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: Nagroda Rektora przyznawana pracownikom za dokonania na rzecz rozwoju ASP w Warszawie, tu: jako Pełnomocnik do Spraw Nauki WKiRDS za przygotowanie parametryzacji Wydziału na lata 2009-2012, za który to okres Wydział uzyskał kategorię A+

 

Referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Upublicznienie wyników prac i badań

 

 1. Jadzińska, M., 2019, Art and Culture as a Mirror, Testimony and Testament of their Times, Cognit 2019: The Sixth International Conference on Cognitonics – the Science about the Human Being in the Digital World (Cognit-2019, October 7-8, 2019), referat, publikacja
 2. Jadzińska, M. 2019, Rola profilaktyki konserwatorskiej – jak należy przygotować się do nowych zakupów sztuki współczesnej, Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej – opieka kuratorsko-konserwatorska nad złożonymi dziełami sztuki współczesnej, 22 listopad 2019, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, referat, publikacja planowana do końca 2020 w wyd. NIMOZ/ZACHĘTA Narodowa Galerii Sztuki
 3. Jadzińska, M., 2019, Conservation and Restoration of Works of Art and Contemporary Objects, OMN Collections working, International Conference, Museums of Sports and Tourism, 23-25.05.2019, Warsaw, Poland, referat
 1. Jadzińska, M., 2018, Plastics in Art in Poland, International Conference Acting in Contemporary Art Conservation, 15-17.11.2018, SBMK (Dutch Foundation for the Conservation of Contemporary Art), Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, The Netherland, referat
 2. Jadzińska, M., 2017, How Artists explore Science – Plastics in Visual Art in 1960s Poland, Advances in Art and Science, 15th Special Focus Symposium on Art and Science, The 29th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, July 31-August 4, 2017, Baden Baden 2017, referat, publikacja
 3. Jadzińska, M., 2017, Ocalić dziedzictwo naszych czasów – innowacje w myśleniu konserwatorskim. Sztuka współczesna, jej zachowanie i konserwacja, Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, wyposażenia, Archiwów, Muzeów i Bibliotek, DZIEDZICTWO, 7-9.11.2017, referat wraz z prezentacją multimedialną w formie filmu 45’
 4. M. Jadzińska, 2017, „Nieznośna zmienność materii”. Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, Sympozjum Sztuka w Procesie – o lekkości bytu? Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki współczesnej, 18.12.2017, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz 2017, referat, publikcja
 5. Jadzińska, M., 2017, Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, Badania fizyko-chemiczne w analizie dzieł sztuki i procesów ich degradacji, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego, 16-17.02.2017, Kraków 2017, referat
 6. Jadzińska, M., 2016, Krótka refleksja na temat zmian w sztuce, Cricoteka – warsztaty, esej, sierpień 2016
 7. Jadzińska, M., 2015, Materialne i niematerialne aspekty sztuki, Cricoteka – warsztaty, esej, sierpień  2015
 8. Jadzińska, M., 2016, Conservator – a Link to Connecting Art and Science in the Process of Research and the Project of Conservation and Restoration of Works of Art. Case Study – the Care of unconventional Works of Art by Jan Tarasin, 14th Special Focus Symposium on Art and Science held as part of  The 28th International Conference on systems Research, Informatics and Cybernetics, 1-5 August 2016, Baden-Baden, referat, publikacja
 9. Jadzińska, M., 2014, Artist’s experiments with new materials in works of art: How to preserve intent and matter, International Conference Authenticity in Transition, Changing practices in Contemporary Art Making and Conservation, 1-2.12.2014, Glasgow,  referat, publikacja
 10. Jadzińska, M., 2014, New materials in works of art (plastics) – the challenge of our times. Synergy in the field of recognition, damage assessment and protection, International Conference EUROMED 2014 dedicated on Cultural Heritage Documentation, Preservation and Protection, 3-8.11.2014, Limassol, Cypr, referat, poster, publikacja
 11. Jadzińska, M., Parzuchowski,  P., 2014, Plastic work of art  – challenge of our time. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, P. Althamer and M. Bałka, CFP: Forum: Plastics History 2014 “Plastics Heritage”, HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft  (University of Applied Science) 22-24.10.2014, Berlin, poster
 12. Jadzińska, M., 2014, Artist’s experiments with new materials and technologies and its consequences. Questions about the authenticity of material, form or idea, IIAS Art and Science, 12th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 25nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 4-9.08.2014, Baden Baden, referat, publikacja
 13. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., 2014, Plastic work of art. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, M. Bałka and P. Althamer, 5th  Meeting  X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage, Celebrating the International Year of Crystallography and the 650th Anniversary of Jagiellonian University, 14-17 Maj 2014, Kraków, poster
 14. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., 2013, Complex care for contemporary art heritage – research project: Plastics in art in Poland, FUTURE TALKS 013, Technology and Conservation of Modern Materials in Design, Pinakothek der Moderne 23-25.10.2013, Monachium, poster, publikacja
 15. Jadzińska, M., 2013, Think of culture, care for art. Preservation of contemporary heritage in modern society, the Information Society Conference, 16th International Multiconference 7-11.10.2013, Ljubliana, referat, publikacja
 1. Jadzińska, M., 2013, Pięć ścieżek w stronę popularyzacji ochrony dziedzictwa kultury. Spostrzeżenia akademika i konserwatora, Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Konferencja ICOMOS, Arkady Kubickiego, 5-6.12.2013, Warszawa, referat, publikacja
 2. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Zadrożna, I., Szmelter, I., 2013, Tworzywa sztuczne w dziełach sztuki w Polsce – interdyscyplinarny projekt badawczy, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 5-6.12.2013, Warszawa, poster
 3. Jadzińska, M., 2011, To preserve the impossible – the protection and conservation of contemporary art on the example of installation, ICOM-CC 16th Triennial Conference, wrzesień 2011, Lisbona, referat, publikacja
 4. Jadzińska, M., 2011, Safe the Culture, the Culture Safes You. The role if Culture, Art and their Preservation in Modern Information Society, The Second International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society 2011”, Jozef Stefan Institute, 10-11.10.2011, Ljubljana, referat, publikacja
 5. Jadzińska, M., 2011, Truth, Objectivity, Authenticity. Interdisciplinaryty in Research of Modern And Contemporary Art, Art and Science, Proceeding of a special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 23nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.08.2011, Baden Baden, referat, publikacja
 6. Jadzińska, M., 2011, The game with the viewer – can we preserve it? Seminarium «Access2CA: Access to Contemporary Art (part II.)», Museu de Serralves, 9-11.03.2011, Porto, referat, publikacja
 1. Jadzińska, M., 2010, Rethinking the Authenticity and it’s Influence on Conservation. Innovative Strategy for Preservation Material and Intangible Aspects in Installation Art, Sesja «The Knowledge Tree» w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010 w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, Amsterdam, referat
 2. Jadzińska, M., 2010, Authenticity in Installation Art. Innovations in Interpretation of Authenticity in Works of Art, na Sesję Posterową w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, Amsterdam, poster
 3. Jadzińska, M., 2010, Reconsidering Authenticity. Care of Conceptual and Installation Art, Art and Science, special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 22nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.07.2010, vol. VIII, Baden Baden, referat, publikacja
 4. Jadzińska, M., 2010, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładzie sztuki konceptualnej i instalacji, konferencja naukowa <<Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji>>, 27-29.05.2010, Toruń, referat, publikacja
 5. Jadzińska, M., 2009, Case Study – Foksal Gallery. Innovations in the Interpretation of Authenticity, Seminarium «Access to Contemporary Art (part I.)», 5-6.12.2009, Ljubliana, referat
 6. Jadzińska, M., 2009, Autentyzm w sztuce współczesnej, Collegium Civitas, 03.01.2009, Warszawa, referat
 7. Jadzińska, M., 2007, Preservation, conservation and presentation of installation art, Shifting practice, shifting roles? Artist’s installation and the Museum, TATE Gallery, 22-23.03.2007, Londyn, referat na sesji panelowej oraz poster na sesji posterowej
 8. Jadzińska, M., 2006, The issue of authenticity in “Grass just Grass” by K.M. Bednarski, sympozjum: Art Participation, S.M.A.K., 19-20.10.2006, Gandawa, referat
 9. Jadzińska, M., 2006, Wybrane zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, IS PAN, 4.03.2006, Warszawa, referat
 10. Jadzińska, M., 2006, Zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł sztuki współczesnej, Wydz. Historii Sztuki, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.04.2006, Warszawa, referat

 

Wywiady radiowe

 1. Jadzińska z dziennikarzem Tomaszem Kwaśniewskim na temat dzieł sztuki współczesnej i ich konserwacji, , 21 kwietnia 2016, 1 godz., Popołudnie RDC (Radio dla Ciebie), Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa, https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-sztuka-dawna-a-wspolczesna/
 2. Jadzińska z dziennikarką Moniką Małkowską, w programie Kwadratura Kultury, na temat książki „Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych”, 3 marca 2020, 25 min., Polskie Radio 24, Niepodległości 77/85, Warszawa, https://polskieradio24.pl/130/5646/Artykul/2465698,Kwadratura-Kultury-O-tworzywach-sztucznych-w-sztukach-wizualnych
 3. Jadzińska z dziennikarką Anną Wacławik-Orpik, w programie Wywiad Pogłębiony, „Jakie wyzwania stawia sztuka nowoczesna konserwatorowi dzieł sztuki?”, 52 min., 23 sierpnia 2020, TOK FM, Czerska 8/10, Warszawa, https://audycje.tokfm.pl/podcast/94608,Jakie-wyzwania-stawia-sztuka-nowoczesna-konserwatorowi-dziel-sztuki

 

 1. Jadzińska z dziennikarką Marią Czok, „Nauka, sztuka, pasja. Słów kilka o konserwacji i restauracji dzieł sztuki”, 7 min, Polskie Radio Dwójka, 11 stycznia 2021, Warszawa

https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/2655680

 

 

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

 

Członkostwo w zespołach eksperckich i towarzystwach naukowych

 

 • Ekspert Komisji Unii Europejskiej w zakresie oceny wniosków projektów w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe) JPICH (2014). Horizon 2020 Call: H2020-Adhoc-2014-20 Topic: Environment Type of action: CSA Proposal number: 671749 Proposal acronym: JHEP2

“Joint Programming is a process combining a strategic framework, a bottom-up approach and high-level commitment from the Member States (MS). It builds on the experience gained from existing schemes, coordinating national programmes by contributing to the reduction in fragmentation of research efforts of MS, stepping up the mobilisation of skills, knowledge and resources, advancing research and innovation in the specific field. The JJPI in “Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe” JPICH was approved by the Council was launched in January 2010. The JPICH has defined the Vision Document, the Terms of Reference, the Strategic Research Agenda (SRA) and is developing the Action Programme and monitoring and evaluation procedure”.

 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Kolekcje – Priorytet 5 – Narodowe Zbiory Sztuki Współczesnej edycja 2016- 2019, przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja 2017, 2018,2019 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja 2016, 2017, 2018, 2019 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Celem programu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.

 • Członek Zespołu Opiniującego Program Opieki nad Zabytkami Województwa Mazowieckiego, przy Marszałku Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025

 

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych/artystycznych

 

 • Wykładowca w Szkole Doktorskiej Instytutu Sztuki PAN (od 2019)
 • INCCA-CEE (International Network for Conservators of Contemporary Art – Central and East Europe) – vice-koordynator (od 2009), czynny udział w w/w kilku projektach UE i międzynarodowych sieciach badawczych INCCA (od 2002)

Międzynarodowa Sieć Konserwatorów Dzieł Sztuki Współczesnej INCCA założona została w 1999 roku przez 23 członków (w tym prof. I. Szmelter z ASP w Warszawie), dziś zrzesza 1500 profesjonalistów (konserwatorów, kuratorów, naukowców, archiwistów, inwentaryzatorów, historyków sztuki, artystów, nauczycieli akademickich i studentów) z 780 organizacji z 70 państw w celu rozwijania, przekazywania, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie ochrony, zachowania i konserwacji sztuki współczesnej i nowoczesnej

 • ICOM (International Council of Museums): uczestnictwo m.in. na sympozjach i konferencjach i spotkaniach roboczych w Rio de Janeiro, Melbourne, Lisbonie, Mediolanie, członek od 2012 r.
 • CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art – afiliowany komitet ICOM): uczestnictwo m.in. na konferencjach i spotkaniach roboczych w Tokio, Singapurze, członek od 2015 r.
 • członek zarządu stowarzyszenia ENCoRE (European Network for Conservation Restoration Education) (od 2020r.)
 • Członek Rady Naukowej MIK (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji Zabytków)
 • Członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie
 • Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej na WKiRDS ASP w Warszawie (2020, 2021)

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych/redakcyjnych

 • Program i współkoordynacja: Sesja « The Knowledge Tree »: w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010 w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego « Contemporary Art: Who Cares ? », 9-11.06.2010 (wraz z prof. I. Szmelter), incca.org
 • Członek Komitetu Programowego International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society”, Jozef Stefan Institute, Ljubljana (od 2010)
 • Członek redakcji naukowej międzynarodowego Pisma Młodych Konserwatorów Dzieł Sztuki ICAR (od początku istnienia pisma, czyli 2016r.)
 • Recenzent dla Muzeum okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2016), kwartalnika Muzealnictwo (2021)

 

Prowadzi wykłady dotyczące konserwacji-restauracji dzieł sztuki dawnej oraz współczesnej (cykl wykładów: Konserwacja-restauracja obrazów sztalugowych – uzupełnianie ubytków zaprawy; Uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej w obrazach sztalugowych – retusz) oraz wykłady dla Międzykatedralnej Pracowni „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej prowadzonej przez prof. Iwonę Szmelter.

Promotor czterech prac magisterskich (na rok 2018) – części praktycznych oraz czterech prac w części teoretycznej:

ALEKSANDRA GĄSIOR,

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2014-2016):

Praca praktyczna: tom IA Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego

w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej, WKiRDS 2016;

tom IB Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016;

Praca teoretyczna tom II, Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa scenografii teatralnej na przykładzie twórczości Jerzego Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016;

Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2016;

Praca teoretyczna uzyskała ponadto wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Wiedzy o Teatrze, Widowisku i Performansie 2015/2016 organizowanym przez Instytut Teatralny.

MAJA KLIMZA

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2014-2016):

Praca praktyczna: tom IA, Analiza technologii i problematyka konserwacji i restauracji obrazów reliefowych Jana Tarasina – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, WKiRDS 2016;

Tom IB, Opracowanie wyników badań i prac konserwatorskich obrazów reliefowych Jana Tarasina (ok. 1967 – 1970 r), WKiRDS 2016;

Praca teoretyczna: Upowszechnianie wiedzy o ochronie sztuki i jej konserwacji. Sieci naukowe; opracowanie autorskich projektów informacyjno – edukacyjnych dla dzieł reliefowych Jana Tarasina; wykonanie strony internetowej pracowni NOVUM, WKiRDS 2016.

ALEKSANDRA KOZIOŁ

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2016-2017):

Praca praktyczna: tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor, WKiRDS 2017;

tom I C, cz. 1 i 2, Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie; Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie, WKiRDS 2017;

Praca teoretyczna, tom II: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce, WKiRDS 2017;

Prof. I. Szmelter – promotor pracy:  tom I A, Pamiątka – Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby, WKiRDS 2017;

Prace uzyskały nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2017;

Ponadto zostały wyróżnione nagrodą i możliwością prezentacji dzieła konserwatorskiego na wystawie Coming Out – najlepsze dyplomy warszawskiej ASP 2017.

JOANNA CHODKIEWICZ

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2016-2017):

Praca praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych “poematach” Władysława Hasiora, WKiRDS 2017;

Praca teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. „Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora, WKiRDS 2017;

Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2017.

 

Prowadzenie/współprowadzenie (wraz z dr hab. J. Czernichowską) prac seminaryjnych w ramach seminarium niższego dla studentów 3 roku (tematy monograficzne opracowane w formie rozprawy naukowej pisemnej oraz prezentacji multimedialnej).

Recenzent 5 prac magisterskich, 1 przewodu habilitacyjnego