Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

“Nowa Duchowość” w Centrum Mara Rothko na Łotwie

Nowa Duchowość
Wystawa polskich artystów

28 października 2022 – 19 luty 2023
Daugvapils Mark Rothko Art Centre, Łotwa

Kuratorka: Eulalia Domanowska
Współpraca: Valentins Petjko and Ajvar Baranovski

Uczestnicy:
Paweł Dudko, Nicolas Grospierre, Jacek Jagielski, Ida Karkoszka, Daniel Koniusz, Katarzyna
Krzykawska, Ryszard Ługowski, Małgorzata Niedzielko, Paweł Nowak, Justyna Sołomianko, Iza
Tarasewicz, Katarzyna Zabłocka

Wystawa nawiązuje do zjawiska nowej duchowości i trendów społeczno – kulturowych, które obserwujemy co najmniej od lat 90. Socjologowie uznają „Nową duchowość” za charakterystyczne
zjawisko dla naszych czasów, które ma swe źródło w tradycjach religijnych i ezoterycznych tak wschodniego, jak i zachodniego świata. W dobie kryzysów religijnych, pojawiły się i wytworzyły nowe
sposoby życia i filozoficznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości.

 

„Nowa duchowość” obejmuje poszukiwania ezoteryczne (od astrologii po okultyzm), a nawet niektóre treści z religii azjatyckich i przedchrześcijańskich. Istnieją różne ośrodki medytacyjne i oferty
cudownych uzdrowień, warsztaty rozwoju osobistego i duchowego, coaching, filmy o duchowości, muzyka relaksacyjna i medytacyjna. Ludzie w naturalny sposób łakną więzi i sensów, które obiecują im różne programy.

Katarzyna Krzykawska przebadała sytuację w San Francisco, gdzie tylko 35 procent populacji utożsamia się z jedną z dużych religii. Istnieje tam jednak ponad 1000 różnych ugrupowań, wspólnot,
zrzeszeń i kolektywów duchowych, z których większość powstała w ostatnich 50 latach. „Nowa duchowość” ma być gwarantem dobrostanu człowieka, który szuka alternatywnych dróg wobec
społeczeństwa konsumpcyjnego i wyraża wielki szacunek dla natury. Prace wybrane na wystawę odnoszą się do różnych tematów związanych z nową duchowością, ukazując szerokie spektrum i rozległość tego zjawiska. Rozciąga się ono od poszukiwania innych systemów religijnych czy filozoficznych, przez ekologię i powrót do natury po alternatywne sposoby życia i myślenia o świecie. Niektóre prace powstały specjalnie na naszą prezentację. Projekt Nowa duchowość zachęca do własnych rozważań nad tym zjawiskiem.

Eulalia Domanowska

Partnerzy wydarzenia: Marszałek Województwa Podlaskiego, Miasto Białystok, Galeria Salon Akademii w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Politechnika Białostocka, Uniwersytet
Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki
Białostockiej