Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Paulina Sylwestrowicz

 

ur. 1981, Warszawa

2006 – obrona dyplomu na Wydziale Malarstwa; aneks z rzeźby.

2018 – obrona doktoratu “Formy Chaotyczne” – Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bada topografie złożoności w strukturach wizualnych oraz muzycznych. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą oraz rysunkiem, współtworzy wraz z Ryszardem Ługowskim duet muzyczny Muzyka Pustki. To niecodzienne połączenie dźwięku gongów, mis szklanych i metalowych w ambientowo-dronowej oprawie instrumentów elektronicznych. Ryszard Ługowski oraz Paulina Sylwestrowicz tworzą pejzaż dźwiękowy zaskakujący głębią i bogactwem tonów dzięki wzajemnemu przenikaniu głębokich wibracji medytacyjnych instrumentów i bogatym możliwościom współczesnej elektroniki.

Tak o swojej twórczości pisze Paulina Sylwestrowicz:

W wystawie Obszary Niepamięci interesuje mnie awers i rewers, znane i nieznane, pozytyw i negatyw. Obszary, które jak yin i yang uzupełniają się wzajemnie warunkując swoje istnienie, co nieco inaczej streszcza formuła Carla Andre, gdzie dzieło jest “pustką w rzeczy, którą nie jest”: (a thing is a hole in a thing it is not).

Dążę do doświadczenia obecności, ciężaru oraz grawitacji, odczucia istnienia w układzie sił, które wybrzmiewają w przestrzeni. Możliwe jest wtedy doświadczenie somatycznego uczestnictwa, rodzaju fizycznego „echa”, odkrywającego dla nas naszą własną ‘obecność’.

Według Mircei Eliade idea sacrum wywodzi się z aktu wydzielenia przestrzeni znanej, bezpiecznej i prawdziwej, której trwanie zapewni schronienie przed niebezpieczeństwami świata doczesnego. Sacrum, jako punkt odniesienia jest aksjomatem, punktem oparcia, który jednak raz po raz zanika na czas symbolicznej wewnętrznej podróży w zwątpienie, konflikt i chaos, w Obszar Niepamięci.

Wystawa “Obszary Niepamięci” w Galerii XX1 (Aleja Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa).
Wernisaż 10 września 2019 o godzinie 18.

______________________________________________________________________

Punkty Odniesienia

Pojęcie punktu odniesienia stało się dla mnie istotnym punktem wyjścia dla badań artystycznych i filozoficznych będących tematem mojego doktoratu. Snując rozważania nad chaotyczną (tzn. nieprzewidywalną) naturą rzeczywistości nie mogłam zaprzeczyć temu, że usilnie staramy się nadać mu jednak formę stałą, przynajmniej w naszym o nim wyobrażeniu. Wprowadzanie porządku oraz rozróżnień dominuje, pomimo naturalnej entropii, w myśleniu człowieka, pozwala budować coraz bardziej złożone, funkcjonalne nierzadko zachwycające struktury.

Punkt odniesienia jest dla mnie najmniejszą jednostką poczucia własnego miejsca i świadomości własnego istnienia. Poświęcony temu zagadnieniu cykl obrazów, utworzonych na gruncie abstrakcji, poprzez stopniowe oczyszczenie formy dochodzi do uspokojenia i zatrzymania. Pojawienie się zdefiniowanego Punktu jest dla mnie zalążkiem poczucia pewności, psychicznego osadzenia. Obrazy te są swoistą medytacją nad fenomenem stałości i ciągłości jako przejawami naszego chwilowego istnienia w świecie.

Wystawa “Punkty Odniesienia” w Galerii Sztuki na Prostej (ul.Prosta 2, 05-110 Jabłonna).
Finisaż 14 września 2019 o godzinie 17.

 

Sylwestrowicz Concept Art & Illustration

Featured works