Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Paulina Sylwestrowicz

ur. 1981, Warszawa

2006 – obrona dyplomu na Wydziale Malarstwa; aneks z rzeźby.

2018 – obrona doktoratu “Formy Chaotyczne” – Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bada topografie złożoności w strukturach wizualnych oraz muzycznych. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą oraz rysunkiem, współtworzy wraz z Ryszardem Ługowskim duet muzyczny Muzyka Pustki. To niecodzienne połączenie dźwięku gongów, mis szklanych i metalowych w ambientowo-dronowej oprawie instrumentów elektronicznych. Ryszard Ługowski oraz Paulina Sylwestrowicz tworzą pejzaż dźwiękowy zaskakujący głębią i bogactwem tonów dzięki wzajemnemu przenikaniu głębokich wibracji medytacyjnych instrumentów i bogatym możliwościom współczesnej elektroniki.

Tak o swojej twórczości pisze Paulina Sylwestrowicz:

Punkty Odniesienia

Pojęcie punktu odniesienia stało się dla mnie istotnym punktem wyjścia dla badań artystycznych i filozoficznych będących tematem mojego doktoratu. Snując rozważania nad chaotyczną (tzn. nieprzewidywalną) naturą rzeczywistości nie mogłam zaprzeczyć temu, że usilnie staramy się nadać mu jednak formę stałą, przynajmniej w naszym o nim wyobrażeniu. Wprowadzanie porządku oraz rozróżnień dominuje, pomimo naturalnej entropii, w myśleniu człowieka, pozwala budować coraz bardziej złożone, funkcjonalne nierzadko zachwycające struktury.

Punkt odniesienia jest dla mnie najmniejszą jednostką poczucia własnego miejsca i świadomości własnego istnienia. Poświęcony temu zagadnieniu cykl obrazów, utworzonych na gruncie abstrakcji, poprzez stopniowe oczyszczenie formy dochodzi do uspokojenia i zatrzymania. Pojawienie się zdefiniowanego Punktu jest dla mnie zalążkiem poczucia pewności, psychicznego osadzenia. Obrazy te są swoistą medytacją nad fenomenem stałości i ciągłości jako przejawami naszego chwilowego istnienia w świecie.

Wystawa “Punkty Odniesienia” w Galerii Sztuki na Prostej (ul.Prosta 2, 05-110 Jabłonna).

Źródło: Galeria Sztuki na Prostej

 

Sylwestrowicz Concept Art & Illustration

Featured works