Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Piotr Garlicki

ur. 1969, Warszawa

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, dyplom uzyskał w pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca w 1995 r.

W latach 1995-2001 był asystentem w pracowni prof. Henryka Chylińskiego. Następnie do roku 2006 prowadził zajęcia z liternictwa dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. W 2006 roku objął licencjacką Pracownię Projektowania Graficznego na studiach niestacjonarnych. W latach 2007–2019 prowadził zajęcia w Pracowni Podstaw Projektowania na studiach stacjonarnych Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Od 2019 r. prowadzi zajęcia w dyplomującej pracowni Znaku i Kompleksowego Projektowania Graficznego na tym samym Wydziale.

Oprócz plakatów, zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych, albumów, katalogów, wydawnictw fonograficznych. Jest autorem kilkunastu krótkich filmów animowanych stworzonych na potrzeby Telewizji Edukacyjnej TVP. Zajmuje się również projektowaniem niestandardowych kampanii reklamowych i opraw graficznych imprez o charakterze ogólnopolskim m.in.: TVP – Opole 2007 r.; II i III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie; MTSG IMPRINT (2008–2017). W latach 2006–2017 prowadził opiekę artystyczną i projektował oprawy graficzne spektakli Teatru Montownia.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: brązowy medal na 18 Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach; nagroda Rektora ASP w Katowicach (19 BPP); I miejsce w konkursie na znak MTSG IMPRINT, nagroda Rektora ASP w Warszawie, brązowy medal Effie Awards (2014 r.), złoty medal Golden Arrow (2015 r.), Grand Prix w konkursie „Stop Hate!”, Festiwal Malta, Poznań (2019 r.)

Plakaty Garlickiego znajdują się między innymi w zbiorach: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Galerii Morawskiej w Brnie, Galerii Plakatu w Krakowie, Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach, Nowej Biblioteki Aleksandryjskiej w Egipcie, Town of Chaumont (Bibliotheque Nationale de France), China Productivity Center (Chiny), Central House of Artists (Rosja) BICeBé (Boliwia) i kolekcjach prywatnych.