Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Sylwester Piędziejewski

 

ur. w 1966r. w Gostyninie.
1989-1994 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego.
1994 Dyplom z wyróżnieniem. Aneks do dyplomu z malarstwa ściennego w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego.

Od 1997r. pracuje jako adiunkt I stopnia – w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Realizacje malarstwa monumentalnego oraz prace konserwatorskie w Polsce, Rosji i we Włoszech. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym i rysunkiem. Wykonuje także wiele działań z zakresu realizacji malarstwa ściennego oraz konserwacji polichromii m.in. wykonał prace konserwatorskie w Bazylice Katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku oraz w kościele parafialnym pw. św. Rocha w Brochowie.