Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkolnictwo artystyczne w Polsce Odrodzonej

 

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA zorganizowała II Konferencję w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę  niepodległości.

Konferencja odbyła się w dniach 6-7.XII.2018 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w nowym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39.

Na konferencji wygłoszono referaty dotyczące kształcenia artystów różnych specjalności, regulacji prawnych, programów nauczania, prezentacji sylwetek zasłużonych pedagogów. Poruszone zostaną problemy związane z dorobkiem polskich artystów, który powstawał zarówno w zagranicznych ośrodkach artystycznych, jak i na terenach, które w wyniku zmian po II wojnie światowej znalazły się poza granicami Polski. Będzie to m.in. wystąpienie dr Adama Tyszkiewicza „Rola uniwersyteckich wydziałów sztuk pięknych w kształtowaniu akademickich ceremoniałów na przykładzie Warszawy i Wilna”, dr Anny Rudzkiej „W służbie Rzeczypospolitej. Program pracowni rzeźbiarskiej prof. Tadeusza Breyera i wybrane realizacje jego uczniów na Kresach”, dr hab. Małgorzaty Dolistowskiej „Sekcja architektury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1920-1929. Założenia programowe – system kształcenia – profesorowie i absolwenci”. Mamy nadzieję, że w dyskusji  problem dziedzictwa polskiego za granicą wypłynie jeszcze szerzej.

Konferencji towarzyszyły wystawy tematycznie związane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości: rysunków studentów Wydziału Rzeźby oraz plansz z wizerunkami monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

W sali konferencyjnej eksponowano instalację profesora Stanisława Bracha z Wydziału Rzeźby „Ściana Wolności” – zmultiplikowany portret marszałka Józefa Piłsudskiego wykonany w porcelanie. Całość zakończy koncert uczniów szkoły muzycznej, którzy wykonają utwory polskich kompozytorów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym.

Oprawa plastyczna: Maciej Małecki (Wydział Architektury Wnętrz)