Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Halina Chrostowska

Halina Chrostowska

Zajmowała się grafiką warsztatową, była malarką i rysowniczką. Prowadziła pracownię grafiki warsztatowej w ASP w Warszawie, w której wykształciła wielu wybitnych artystów. Jeszcze w dzieciństwie uczyła się od ojca – wybitnego grafika, wykładowcy i rektora ASP w Warszawie – Stanisława Ostoja-Chrostowskiego. Łączyła w swoich pracach różne techniki graficzne, grafikę z malarstwem i collagem. [...]
Tadeusz Breyer

Tadeusz Breyer

Rzeźbiarz, profesor warszawskiej ASP, należał do pierwszych profesorów odbudowujących życie akademickie w Warszawie po II wojnie. Breyer był twórcą niewielu prac, do czego przyczyniało się obciążenie pracą pedagogiczną. Był nauczycielem wielu rzeźbiarzy, w tym swoich kontynuatorów w warszawskiej ASP: Franciszka Strynkiewicza, Mariana Wnuka, Ludwiki Nitschowej, a także m. in. Alfonsa Karnego i Stanisława Horno-Popławskiego [...]
Edmund Bartłomiejczyk

Edmund Bartłomiejczyk

Grafik, zajmował się drzeworytem, a także litografią, akwafortą i miedziorytem. Jego twórczość obejmuje grafikę użytkową i artystyczną, projektował ilustracje książkowe, okładki, plakaty, znaczki pocztowe, banknoty, druki reklamowe. Na jego styl wyraźny wpływ miał drzeworyt ludowy i drzeworyt japoński. [...]