Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Tomasz Milanowski

Ur. w 1972 roku. W latach 1993–1998 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach Profesora Stefana Gierowskiego i Krzysztofa Wachowiaka; dyplom z wyróżnieniem zdobył w pracowni profesora Krzysztofa Wachowiaka. Aneks z Malarstwa Ściennego – w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego. Od 1998 roku pracuje na Wydziale Malarstwa.

W 2012  uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2013 otrzymał stypendium Pollock – Krasner Foundation w Nowym Jorku. W 2015 roku objął pracownię na ASP na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. W 2019 uzyskał stopień profesora belwederskiego.