Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Władysław Ślesiński : Techniki malarskie, spoiwa organiczne / spoiwa mineralne

Doskonałe, obszerne, wyczerpujące temat i niestarzejące się podręczniki technik malarskich (w ujęciu inżynierskim), w którym także znajdujemy wiele informacji o ewolucji tychże technik. Można zapoznać się z technikami zapomnianymi i nieużywanymi współcześnie. Podręczniki mogą być pomocne w identyfikowaniu dawnych malowideł i w ich datowaniu.

Władysław Ślesiński, autor tych publikacji, żył w latach 1929-1995. Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykładał między innymi teorię i historię konserwacji. Od lat 60. XX wieku prowadził Katedrę Technologii i Technik Konserwatorskich Dzieł Sztuki Wydziału Konserwacji Zabytków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Książki dostępne w BG ASP:
Spoiwa organiczne 1
Spoiwa organiczne 2

Spoiwa mineralne 1
Spoiwa mineralne 2

Źródło do informacji o autorze:
Historia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie