Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady

ZASADY TWORZENIA HASEŁ W WIRTUALNYM LEKSYKONIE

Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to aktywna baza danych o  ludziach, działaniach i naukach pokazujących spektrum możliwości warszawskiej ASP.

Leksykon uzupełniany o hasła osobowe i rzeczowe będzie zasobem materiałów źródłowych dla nauczycieli, studentów, miłośników ASP, pasjonatów sztuki i nauk powiązanych.

Działanie w WL BG ASP wymaga rejestracji. Po utworzeniu konta można dodać autorskie hasło lub dziedzinowe. Wpisy są zatwierdzane przez redakcję i publikowane. Istnieje możliwość przesłania materiałów do publikacji na adres leksykon@asp.waw.pl  

 

REJESTRACJA

 

 

DODAWANIE WPISU

 

 

DODAWANIE GALERII

 

 

LINKOWANIE STRON ZEWNĘTRZNYCH

 

 

 

Hasło + definicja = dokument źródłowy o charakterze encyklopedycznym
przedstawia temat w formie skondensowanej

Hasło osobowe

– dla postaci historycznych związanych z warszawską ASP – zamknięte/nieedytowalne, po skompletowaniu definicji/dokumentu

– dla osób współczesnych – otwarte/edytowalne, uzupełniane

Tworzymy pisząc biogram. Artystyczne cv może dotyczyć wykładowców, studentów, absolwentów, ludzi związanych z ASP. Wszystkich, którzy dokonali dla ASP czegoś cennego, istotnego, trwałego.

Dla studentów profil w WL to wizytówka – link do autorskiego profilu ma formę leksykon.asp.waw.pl/imię-nazwisko

 

Hasło przedmiotowe

– w kontekście zawartości WL powinno mieścić się w zakresach dziedzin: sztuki piękne, nauki powiązane, technologie w sztuce.

– definiuje nowe zjawiska, teorie, powstające w Akademii. Formuła budowy pojęcia pozwala na zamknięcie edycji lub aktualizację definicji przez innych zarejestrowanych użytkowników.

– artefakty, teorie, zestawy lektur, bibliografie, abstrakty, dokumentacje działań mogą tworzyć hasło przedmiotowe.

 

Hasło może być stworzone w procesie dydaktycznym w ramach prac semestralnych, być aneksem teoretycznym do dyplomu.  Tworząc leksykon można posługiwać się hasłami z indeksu katalogu bibliotecznego sowa.asp.waw.pl,
który będzie także pomocny w tworzeniu bibliografii.

Opisy bibliograficzne dołączone do hasła w WL powinny być uproszczone, ale wystarczające do jednoznacznego rozpoznania publikacji. Powinny zawierać poniższe elementy: twórca/twórcy, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawca [publikacja samodzielna]. Dla publikacji/artykułu opublikowanego w większej całości: dane bibliograficzne publikacji poprzedzające opis publikacji macierzystej oddzielone formułą: [W:]…

 

HASŁO OSOBOWE
OSOBA HISTORYCZNA                                                   OSOBA ŻYJĄCA
Imię (imiona), nazwisko/nazwiska
Data urodzenia i śmierci / miejsce           data urodzenia / miejsce
Życiorys (chronologicznie)
DOKONANIA
Dzieła, wystawy, akcje, działania, publikacje własne (bibliografia autorska)
O OSOBIE
wyróżnienia, nagrody
upamiętnienia
patronaty
filmy, sztuki, książki, utwory muzyczne, artykuły
pomniki, monety, banknoty, inne

 

HASŁO PRZEDMIOTOWE
Definicja
Historia
Dane techniczne (dla rzeczy)
Twórcy, artyści, wykonawcy, zdarzenie/a, użytkownicy (mogą być podpodziały chronologiczne)
Zasięg geograficzny
Galeria
Bibliografia do hasła [linkowanie do katalogu lub zbioru cyfrowego]
Linki
Patrz też [hasła szersze, hasła węższe]

 

 

Instrukcję video opracowała Anna Zewar