Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Złe bajki / Evil tales – Magdalena Ciemierkiewicz

✒︎Wernisaż: 12.10.2019 /sobota/, godz. 19:00
✒︎Wystawa: 12.10 – 22.11.2019

Galeria 81 Stopni
ul. Kłopotowskiego 38/5 Warszawa
www.81stopni.pl

ZŁE BAJKI

Wystawa prezentuje kolaże powstałe w ciągu kilku ostatnich lat. Autorka wykorzystuje oryginalne, czarno-białe fotografie i reprodukcje dzieł sztuki, które zestawia, tworząc własną, oniryczną narrację. Kolaże przywołują atmosferę koszmarów i urojeń, a poprzez wykorzystanie skali szarości mogą przypominać także kadry rodem z pierwszych horrorów.
Tytuł odnosi się do zwięzłej formuły tych prac i nawiązuje do krótkich, alegorycznych utworów literackich, których bohaterowie personifikują ludzkie pragnienia i emocje. Z drugiej strony przywołuje też świat historii opowiadanych dzieciom. Autorka sama przyjmuje perspektywę dziecka, które w spontanicznej zabawie układa fragmenty obrazów, nadając im nowy wyraz. „Złe bajki” są wizualną opowieścią o niepokojach i lękach które rodzą się z zamglonych wspomnień i zasłyszanych\doświadczonych w dzieciństwie historii.

✒︎o wystawie na stronie galerii:
https://www.81stopni.pl/post/187898342633/magdalena-ciemierkiewicz-złe-bajki-evil-tales

EVIL TALES

The exhibition features collages made over the last few years. The artist uses original black-and-white photographs and reproductions of artworks, which she juxtaposes in order to weave her own oneiric narrative. The collages evoke an atmosphere of nightmares or delusions while the use of gray shades may resemble stills from the earliest horror films.
The title refers both to the succinct formula of the works and to short, allegorical literary forms whose protagonists personify human desires and emotions. On the other hand, it alludes to the world of children’s bedtime stories. The artist herself adopts the perspective of a child spontaneously arranging fragments of images in order to endow them with new meanings. The exhibition could be seen as a visual tale about the fears and anxieties rooted in vague memories and stories heard or experienced in childhood.

 

Magdalena Ciemierkiewicz

ur. w 1992 r. w Rzeszowie.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa.
W 2016 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego.

2016 – Oddalenie, wystawa podyplomowa, ASP w Warszawie
2016 – Finał konkursu o nagrodę artystyczną Siemensa, wystawa pokonkursowa, Galeria Salon Akademii, Warszawa
2016 – DADA Tak? Tak!, wystawa zbiorowa, Galeria Biała w Lublinie
2017 – Stan skupienia, wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna w Warszawie
2017 – Berlin Art Institute, Niemcy, rezydencja artystyczna
2019 – Złe bajki, wystawa indywidualna, Galeria 81 Stopni w Warszawie

Więcej informacji na stronie: ciemierkiewicz.wixsite.com/ciemierkiewiczpl
IG: magda.ciemierkiewicz
FB: facebook.com/ciemierkiewiczM