Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zarejestruj

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest dokonanie rejestracji oraz korzystanie z  Wirtualnego Leksykonu Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.