Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Barbara Kowalewska

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie – dyplom – 1995.
Projektantka wnętrz, specjalizuje się w wystawiennictwie.

Od 1998 praca na macierzystym wydziale w pracowni Profesor Henryki Noskiewicz-Gałązki na stanowisku asystentki.

Od roku akademickiego 2006/2007 samodzielna praca dydaktyczna w Pracowni Podstaw Projektowania Wystaw ze studentami II roku LSN.

W 2008 uzyskała tytuł doktora, w 2015 – tytuł doktora habilitowanego.
Praca habilitacyjna Pawilon rzeźb, 2015

W roku akademickim 2014/15 prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, w kadencji 2016–2020 prodziekan ds. studiów stacjonarnych.

Ważniejsze realizacje: dla wydawnictwa Murator stoiska targowe i wystawy 1996–1997; wnętrza stacji Metra: Śródmieście i Ratusz – 1997 r. (współpraca: Agencja 3a ASP W-wa), wystawy dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie w latach 2003–2005;
II nagroda w konkursie na projekt wnętrza pawilonu Polski na Expo 2005 Aichi/Japonia; od 2006 roku autorka i realizatorka wnętrz oraz wystaw stałych i czasowych dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; ostatnie projekty: Markoniówka oraz wystawy Nowa ekspozycja przy Gabinetach Chińskich. Przywracanie pamięci o kolekcjach S.K. Potockiego i jego potomnychLeonardiana w kolekcjach polskich (2019). Ponadto projekt i realizacja Sali Senatu dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2013), projekty i realizacje wystaw czasowych dla Zamku Królewskiego w Warszawie – Król się żeni! „Rolka Sztokholmska”Świat Polskich Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka (2019). Współpracuje z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, dla którego przygotowała ekspozycje Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy oraz Jedziemy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii amerykańskiej (2019).

Biogram w Wikipedii