Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Henryka Noskiewicz-Gałązka

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

Praca projektowa z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa od 1969 roku.

Praca dydaktyczna na macierzystym wydziale od 1972.

Prowadziła Pracownię Podstaw Projektowania (1984 – 1990) i Pracownię Projektowania Wystaw (1990 – 2016) na studiach stacjonarnych, od 2004 r. również na studiach niestacjonarnych

Prodziekan w latach 1981-1984 i 1987-1990, dziekan w latach 1990 -1993, 1993 -1996 i 1999 – 2002.

W latach 2001 – 2013 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych.

W 1992 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1997 – profesora zwyczajnego.

Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała nagrody indywidualne i zespołowe.

W 2002 Profesor Henryka Noskiewicz-Gałązka otrzymała od Ministra Kultury stypendium twórcze.
W 2004 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Pod jej redakcją ukazała się wydana przez ASP w Warszawie w 2010 r. publikacja z cyklu „Nestorzy Akademii” zatytułowana „Henryka Noskiewicz-Gałązka. Wizualne działania: twórczość, dydaktyka”, a w 2012 „Teresa Kruszewska. Architekt wnętrz. Twórczość”.

Jest współautorką – z Barbarą Kowalewską i Tomaszem Gałązką – trzech części publikacji poświęconej historii i działalności Wydziału Architektury Wnętrz na przestrzeni ponad 100 lat istnienia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie opublikowanej w 2017 r.

Za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w 2018 r. otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Prowadzi Pracownię Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP.

 

Publikacje z twórczością Profesor Henryki Noskiewicz-Gałązki w księgozbiorze Biblioteki Głównej ASP w Warszawie: