Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Salon Parametryczny +

 

Ryszard Ługowski, Słowik chińskiego cesarza, 2018
Galeria Salon Akademii, Salon Parametryczny +
Fot. Anna Karwat

 

Z uwagi na istotny dla środowisk akademickich temat ewaluacji uczelni, galeria Salon Akademii proponuje podjęcie wspólnej inicjatywy artystycznej polegającej na upublicznieniu szeroko pojętego dorobku badawczo-artystycznego wszystkich pracowników ASP w Warszawie podlegających procedurze ewaluacyjnej.

Analogicznie do systemu oceny uczelni chcielibyśmy podczas pokazu zaprezentować maksymalnie po trzy prace każdego autora. Prezentacja prac będzie miała formę XIX-wiecznych Salonów Artystycznych. Ten rodzaj aranżacji wystawy ma na celu podjęcie krytycznego dialogu z obecnym modelem oceny uczelni i kadry akademickiej.

Udział w wystawie jest punktowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Ewaluacji i Jakości Działalności Naukowej / Załącznik nr. 1, pkt. 3 / grupa osiągnięć nr. 3 / podpunkt 1.

Kurator: prof. Paweł Nowak

 

Salon Parametryczny + – zdjęcia ekspozycji

 

W wystawie udział biorą:

Andrzejewski / Bałka / Banecka / Beck / Boffito / Bogusławski / Bobrowska / Buźniak / Cała / Chomicki / Chylak / Ciechańska / Dąbrowski / Duchowski / Dziekański / Filipowicz / Franaszek / Frankowski / Gajewski / Garlicki / Gostyński / Grabowski / Gutt / Jakubowski / Janus / Jaszczyk / Jaworowski / Jedlewski / Jezierski / Jeżewska / Jędrczak / Kajzer / Kapczyński / Karapuda / Karłowska / Kasprzak / Klonowska / Knorowski / KOKA (Olszewski / Kwiatkowska) / Kołodyńska / Kowalik / Kozłowski / Kozera / Krajewski / Krakowiak / Krzpiet / Kucia / Ługowski / Maciusowicz / Majewski / Małczyńska – Umeda / Matuszewski / Michalak / Milanowski / Munzar / Myjak / Myjak / Niwiński / Nocuń / Noniewicz / Nowak / Optułowicz- McQuaid / Ostoja – Lniski / Owczarek / Piotrowska / Plewka / Płucienniczak / Porębski / Potocka / Proniewska – Mazurek / Proszczuk / Radel / Rożnowska / Ruchomski / Rychter / Rzepiejewska – Mroczek / Ratajski / Rzeszutek / Sadowa / Sawicki / Siwczuk / Smolnicki / Staszewski / Stępień / Styka / Szczęśniak / Szmelter / Sztetner / Śmigielska / Tomas – Krynicka / Tomaszczuk / Tracewska / Trusz / Turkiewicz / Tylbor – Kubrakiewicz / Walendzik – Stefańska / Welk / Węcławski / Wirkowska / Wojciechowski / Wojtowicz / Wójcik / Zaborowska / Zagórska / Zając / Zalewska – Falińska / Zatorska / Zbrzezny / Ziółkowski / Zubala / Zwierzchowski

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyło działanie

Janusza Noniewicza feat. Sara Kukier, Nikola Fedak, Jakub Tlałka, Karol Malanowski, Paweł Robuta, fashion design

“Parametryzacja dwa” nie jest właściwie performansem. Polega na wprowadzeniu w przestrzeń wystawy tego, co należy do zwykłej, codziennej pracy na akademii, a co nie stanowi autorskiego dzieła w rozumieniu narzuconym przez perspektywę parametryzacyjną.

Praca ta polega na obecności tego, czego podporządkowani myśleniu parametrycznemu nie zauważamy. Lub czemu odbieramy wartość, bo nie zamienia się na punkty.

Co to jest? Nasza codzienna praca na akademii. Życie naszych pracowni. I efekty ich istnienia.

Moim zdaniem mierzenie artystycznej wielkości akademickich wykładowców bez kontekstu pracy podejmowanej w ramach akademickich obowiązków jest fałszowaniem wyników pomiaru.

Wernisaż 29 lutego 2020, godzina 18

Galeria Salon Akademii Koneser, ASP w Warszawie

Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Salon Akademii