Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Barbara Łuczkowiak

Dyplom z malarstwa obroniła na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studia podyplomowe podjęła w 1980 roku na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Tkaniny Eksperymentalnej.

W 2012 otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2012–2013 była kierownikiem Katedry Tkaniny na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uprawia malarstwo i tkaninę. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Stypendystka Galerii Birhenhof w Neumünster (1988).

Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej warszawskiej ASP