Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Sławomir Marzec

ur.1962, Lublin

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP Warszawa i Freie Kunst Kunstakademie Düsseldorf.
Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP Warszawa.

Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną, performance i film. Autor ponad setki wystaw indywidualnych (m.in. Muzeum Narodowe Lublin, MCSW Elektrownia Radom, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko, IPS Galeria Miejska Łódź, Galeria Foksal Warszawa, CSW Warszawa, Muzeum w Kazimierzu Dolnym) i kilkuset wystaw zbiorowych (m.in. SCP Nowy Jork, Zachęta Warszawa, Pardo Gallery Nowy Jork).

Opublikował około 300 tekstów w czołowych polskich magazynach sztuki, a także w pismach zagranicznych (wieloletni recenzent nowojorskiego NYArts i londyńskiego Contemporary). Wydał również 5 książek  z pogranicza teorii i krytyki sztuki (m.in. Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie, Sztuka polska 1993-2014. Arthome versus artworld, Zabobony sztuki najnowszej). Autor licznych polemik walczących o nie/możliwą autonomię sztuki. Inicjator powołania Forum Nowych Autonomii Sztuk (2014-18).

Wiceredaktor kwartalnika Aspiracje (2019 – 2021).

Pracując w różnych mediach i konwencjach podejmuje próby sprostanie wielowymiarowej dynamicznej złożoności naszego istnienia, precyzując i orientując jego nieredukowalne wieloznaczności. Wiodącym tematem wielu jego realizacji i cykli prac jest WSZYSTKO, pojmowane jako oscylacja między niemożliwą pełnią a nieostatecznością wszelkiej konkretyzacji.