Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Aleksander Zbrzezny

ur. 1979, Płock

Ukończył studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku, a potem obronił tam doktorat pod kierunkiem prof. Aleksandra Ochockiego.
W 2021 roku Rada Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W Akademii Sztuk Pięknych pracuje od 2006 roku – początkowo jako asystent w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki, potem adiunkt na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną, od 2017 roku ponownie w Międzywydziałowej Katedrze, obecnie na stanowisku profesora Uczelni.

Zajmuje się filozofią społeczną, filozofią kultury oraz teorią mediów. W swych badaniach – prowadzonych w duchu teorii krytycznej – często łączy perspektywę filozoficzną z socjologią, historią, antropologią.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i recenzji (publikowanych między innymi w takich czasopismach jak „Etyka”, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, „Nowa Krytyka”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Przegląd Humanistyczny”, „Sensus Historiae”, „Edukacja Filozoficzna”) oraz trzech książek: Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna (UNIVERSITAS, Kraków 2016), Lotna nowoczesność. Kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm (UNIVERSITAS, Kraków 2019), Bądźmy szczęśliwi. Homo urbanus w czasie zarazy (PWN, Warszawa 2021).

Finalista V edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.

W czasie studiów doktoranckich prowadził na UW ćwiczenia z filozofii społecznej dla studentek i studentów filozofii, ćwiczenia z historii filozofii dla studentów i studentek politologii, romanistyki oraz lingwistyki stosowanej, a także seminarium dla studentek i studentów MISH.

W Akademii Sztuk Pięknych prowadził i/lub prowadzi zajęcia dla studentek i studentów  wszystkich wydziałów, przede wszystkim z historii filozofii i teorii mediów, ponadto zaś rozmaite wykłady kursowe i fakultatywne (Filozofia kultury, Etyka i polityka, Humanistyka XX i XXI wieku, Lotna nowoczesność – kapitalizm i kultura), konwersatoria (Kultura masowa, Kultura wizualna w sieci), seminaria dyplomowe (Filozoficzna diagnoza współczesności, Ciało, władza, społeczeństwo).