Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dostęp testowy do bazy danych MLA


Do 9 lutego 2022 roku, studenci i pracownicy warszawskiej ASP mogą korzystać z zasobów bazy pełnotekstowych czasopism z ostatecznym indeksem do studiowania i nauczania języka, literatury, językoznawstwa, retoryki, pisarstwa, folkloru, filmu, teatru i innych sztuk dramatycznych.

Opracowana przez Modern Language Association (MLA) bibliografia kieruje badaczy do ponad 3 milionów cytowań artykułów z czasopism, książek, rozdziałów książek, rozpraw, stron internetowych, wydań i tłumaczeń opublikowanych od końca XIX wieku do czasów współczesnych.
MLA International Bibliography obejmuje szeroki zakres przedmiotów humanistycznych, w tym języki i literatury światowe, językoznawstwo, sztuki dramatyczne, film, folklor, retorykę i studia nad pismem, nauczanie języka oraz historię publikacji. Jego szeroki zakres sprawia, że jest on również doskonałym źródłem do badań w dziedzinie historii, filozofii, komunikacji i przedmiotów interdyscyplinarnych, takich jak studia genderowe i studia nad obszarem.
(źródło: https://www.ebsco.com/pl-pl/produkty/badawcze-bazy-danych/mla-international-bibliography)

Darmowy kurs online: Zrozumieć MLA International Bibliography

 

Użytkownicy uzyskują dostęp do podstawowej bazy danych MLA, bezpłatnych narzędzi nauczania online oraz pogłębionej zawartości pełnotekstowej, która obejmuje:

 • 385 aktywnych, pełnotekstowych, recenzowanych czasopism, niedostępnych w modelu Open Acces, bez embarga
 • 512 aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access, indeksowanych w Web of Science lub Scopus
 • 101 pełnotekstowych czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych odniesień
 • Archiwa od pierwszego wydania dla ponad 45 pełnotekstowych czasopism

Oprócz pełnotekstowej kolekcji czasopism, baza MLA International Bibliography with Full Text zawiera wszystkie treści i funkcje MLA International Bibliography, w tym:

 • Eksperckie indeksowanie przez pracowników MLA i uczestniczących naukowców
 • Cytaty do ponad 25.000 indeksowanych czasopism i serii książek
 • Ponad 3 miliony szczegółowych cytowań bibliograficznych dokumentujących dorobek naukowy od końca XIX wieku do czasów współczesnych
 • Międzynarodowy zasięg obejmujący publikacje naukowe w ponad 70 językach
 • Tezaurus MLA Katalog czasopism MLA
 • Obszerny pakiet bezpłatnych materiałów instruktażowych
 • Indeksowanie rozdziałów książek

MLA International Bibliography with Full Text

Zapraszamy po dane do logowania biblioteka@asp.waw.pl