Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Jan Hopliński : Farby i spoiwa malarskie

Książka “Farby i spoiwa malarskie” jest doskonałym podręcznikiem dla artystów w zakresie materiałoznawstwa i technologii malarstwa oraz konserwacji, także w rozwoju historycznym.

Autor pracy żył w latach 1887-1974. Był artystą malarzem i technologiem malarstwa.

Ukończył ASP w Krakowie. Prowadził prywatną szkołę rysunku i malarstwa w Krakowie. Potem był nauczycielem rysunki w gimnazjum we Włocławku. W roku 1920 został bibliotekarzem i kustoszem Biblioteki i Galerii ASP w Krakowie. Od 1923 roku wykładał technologię i techniki malarskie na ASP w Krakowie, gdzie w 1935 się habilitował, a profesorem nadzwyczajnym został w roku 1948. W roku 1936 na Akademii Sztuk Pięknych i w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych założył Zakład Technologii i Technik Malarskich.

W roku 1934 zmienił nazwisko z Burdziński na Hopliński.

 

Publikacje dostępne w Bibliotece Głównej ASP w Warszawie:

BG SOWA ASP 4 egz.

BG SOWA ASP 5 i 6 egz.

BG SOWA ASP 7 egz.

 

Źródła:

Wikipedia

ASP w Krakowie