Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Kwartalnik Filmowy w wolnym dostępie

“Kwartalnik Filmowy” udostępnił artykuły opublikowane w 2019 roku.

Poszczególne numery miały następujące tematy:

Nr 105-106 (2019): Kino wobec transformacji ustrojowych

Nr 107 (2019): Podróż, (e)migracja, pielgrzymka

Nr 108 (2019): Produkcja i dystrybucja filmowa

Wszystkie artykuły są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN: 0452-9502).

 

„Kwartalnik Filmowy” to naukowe czasopismo filmoznawcze – jeden z najbardziej cenionych i opiniotwórczych periodyków wśród polskich czasopism o tematyce kulturalnej. Zajmuje się historią i teorią filmu, sztuk audiowizualnych i mediów, a także prezentuje ważne zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie oraz zagadnienia poszerzające wiedzę na temat interdyscyplinarnych i międzykulturowych aspektów sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. „Kwartalnik Filmowy” jest przeznaczony dla pracowników naukowych, studentów uniwersyteckich wydziałów humanistycznych i szkół artystycznych, dla szeroko pojętego środowiska filmowego oraz dla wyrobionych kinomanów.