Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Polskie filmy online

W latach 2018-2021, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Filmów Rysunkowych realizowali partnerski projekt “cyfrowej rekonstrukcji i digitalizacji polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

Zrekonstruowano: 160 filmów fabularnych, 71 filmów dokumentalnych, 474 filmy animowane, w tym 10 filmów animowanych pełnometrażowych. Zdigitalizowano także 3108 unikalnych Wydań Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1945-1994.

Efekty są dostępne na platformie streamingowej 35mm.online

Użytkownik ma do wyboru następujące kategorie:

 

W zakładce Kroniki znajduje się zbiór Polskich Kronik Filmowych WYSTAWY W ZACHĘCIE – SZTUKA POLSKA

Jako Centralne Biuro Wystaw Artystycznych (1949-1994) warszawska Zachęta stanowiła centrum wystawiennicze sztuki współczesnej. W salach pałacu prezentowano czasowe wystawy polskiego malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, plakatu i wzornictwa. Instytucja pozostawała otwarta na nowe zjawiska artystyczne i zgodnie z nazwą towarzystwa – zachęcała do spotkań ze sztuką nie tylko warszawiaków. “Naszą kolekcję Zachęty otwiera obraz Anny Szpakowskiej-Kujawskiej “Zuzanna w lecie” (1971). Ponadto prezentujemy prace Jerzego Nowosielskiego, rzeźby Stanisława Horno-Popławskiego, meble spółdzielni plastyków ŁAD, obrazy Nikifora, fotografie Tadeusza Rolke i Edwarda Hartwiga.

 

Więcej informacji: 35mm.online/articles/o-projekcie