Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wiktor Jędrzejec

8 lipca 1961 – 20 lipca 2019

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1981-1986, dyplom uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca, aneksy do dyplomu w pracowni prof. Janusza Przybylskiego z malarstwa i grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz.

Po studiach podjął pracę pedagogiczną jako asystent w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. Tadeusza Jodłowskiego na macierzystym wydziale. Następnie – w latach 1995 -1999 – pracował jako adiunkt w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od 1999 pełnił funkcję kierownika studiów wieczorowych Wydziału Grafiki, gdzie prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn oraz od 2004 Pracownię Podstaw Projektowania Książki. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. Od 2005 do 2009 roku był prorektorem ASP w Warszawie. Od 2010 już jako profesor zwyczajny prowadził zajęcia w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. W latach 2009-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wybrany na stanowisko prorektora ds. nauki i rozwoju ASP w Warszawie, na kadencję 2016-2020.

Współpracował z Telewizją Polską jako asystent scenografa w 1997 roku i jako redaktor programowy cyklicznych programów o sztuce: Magazyn multimedialny, Sztuka animacji, Obraz i dźwięk.

Współpracownik wielu wydawnictw. Poza PIW-em gdzie przepracował 26 lat jako grafik, starszy grafik i naczelny grafik, współpracował również z innymi wydawnictwami takimi jak: PWRiL, Andy Grafik, Epoka, Wydawnictwo MON, Oskar, T.W. Nowel, Editions Spotkania, Twój Styl, Rytm, RM, Eremis, Artvitae.

Projektował materiały reklamowe dla PSP, Varimex, Cepelii, Top Artu i Węgierskiego Instytutu Kultury.

Grafik w wielu czasopismach, m. in. Life Video, Społeczeństwo Otwarte, Żyjmy Dłużej, Gazecie Lekarskiej oraz Art & Business. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m. in. IX Biennale Sztuki, Valpariso, Chile 1989, Wobec wartości, Katowice 1990, I Biennale Grafiki Polskiej, Katowice 1991, Aus der asche gelesen, StadtCastrop – Rauxel-Rathaus oraz Rathaus-Bunde, Niemcy 1995, Człowiek, Galeria Aula Warszawa 2000, Sąsiedzi Galeria Oranżeria Pałac PAN w Jabłonnej 2011, Szczere kłamstwa, Rondo Sztuki Katowice 2014, Po-widoki, Trafostacja Sztuki Szczecin 2014.

Tworzył grafikę użytkową, warsztatową i rysunek.

O dorocznej wystawie najlepszych prac dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie COMING OUT 2018 opowiadają prof. Wiktor Jędrzejec oraz studenci: Anna Konopko i Sebastian Winkler

Jak zaprojektować paczkę papierosów? Gościem Cezarego Polaka był prof. Wiktor Jędrzejec, prorektor ds. nauki i rozwoju ASP w Warszawie. Wśród tematów – „Projektowanie wszędzie”, wystawa z okazji 40-lecia Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

W katalogu księgozbioru Biblioteki Głównej ASP Warszawa:

Malarstwo, grafika i rzeźba. Warszawa : Biuro Wystaw Artystycznych, 1985

Człowiek : Wiktor Jędrzejec, Antoni Starowieyski, Mariusz Woszczyński. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2000

Tadeusz Jodłowski : plakaty, fotomontaże, znaki = posters, photomontages, logos / [idea i koncepcja graf. Michał Jędrczak ; tł. Jerzy Najdowski, Piotr Szymor ; tekst Leszek Hołdanowicz, Wiktor Jędrzejec, Irena Stankiewicz, Danuta Wróblewska ; oprac. kalendarium Anna Zabrzeska-Pilipajć] ; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, cop. 2011

 

W Muzeum Akademii Sztuk Pięknych